NIEUWS

17-05-2017

Update Basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet

Per 14 april 2017 heeft de Basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet een update gehad.

De Basisinspectiemodule is toepasbaar voor de arbeidsinspecteur om vast te stellen of in een bedrijf of instelling de naleving van de Arbeidstijdenwet onderzocht moet worden en hoe zo nodig dit onderzoek uitgevoerd moet worden. Het niet naleven van de arbeids- en rusttijdnormen verhoogt het risico op (bedrijfs)ongevallen en vergroot de kans op (beroeps)ziekten.

Voor handhaving op beleidvoering, inventarisatie en evaluatie zie Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid. Voor inspecties met betrekking tot kinderen en jeugdigen zie Basisinspectiemodule Arbeid door jeugdigen en kinderen.

Download hier de 'Basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet'.

Bron: Inspectie SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

LID WORDEN