NIEUWS

06-02-2019

Update Digitale Infrastructuur Podiumkunsten

Op 1 november 2018 heeft de stuurgroep DIP het visierapport op de toekomst van de Digitale Infrastructuur Podiumkunsten gepubliceerd. Dit rapport werd toegelicht op de algemene ledenvergaderingen van de deelnemende brancheverenigingen VVTP, NAPK en VSCD.

Vanuit alledrie de ledenvergaderingen is nadrukkelijk voortgang van de DIP-ontwikkeling gewenst gebleken. In de afzonderlijke verenigingen bestonden nog wel aanvullende vragen, suggesties en toegespitste voorwaarden ten opzichte van de gepresenteerde visie. Deze worden meegenomen in het huidige vervolgtraject.

Per 1 januari 2019 is er door de stuurgroep een transitiemanager aangesteld. Tarik Yousif heeft de opdracht gekregen per 1 april 2019 een uitgewerkt transitieplan op te leveren. Dit plan moet onder andere zicht geven op de potentiële overgang van Podiumkunst.info en PubliekNL naar de DIP en de financiering.

Per heden is de initiële werkgroep van de DIP uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit PubliekNL en zal daarmee de rol van stuurgroep aannemen. Daarbij is er vanuit deze stuurgroep een begeleidingscommissie ingesteld om in nauwe samenwerking met Tarik tot een uitgewerkt transitieplan te komen. In de begeleidingscommissie zitten drie afgevaardigden van de brancheverenigingen: Joachim Fleury namens de NAPK, Fred de Graaf namens de VVTP en Jaap Lampe namens de VSCD.

Digitale Infrastructuur Podiumkunsten
Om een aanzet te geven tot een meer uniforme en geautomatiseerde verwerking van gegevens in de podiumkunsten, hebben de VSCD, de NAPK en de VVTP de handen ineen geslagen en een werkgroep opgericht met de naam: Digitale Infrastructuur Podiumkunsten.

Bron: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

LID WORDEN