NIEUWS

12-05-2016

Valgevaar versus hekken op het podium

De Stichting Nationale Opera en Ballet kreeg onlangs een boete opgelegd omdat er valgevaar werd vastgesteld op het podium. De boete heeft betrekking op een scene waar twee volwassenen en een kind speelden op een balk van anderhalve meter breed op een hoogte van drie meter. De fikse boete, namelijk  € 18.000, is betaald, maar Stichting Nationale Opera en Ballet wil het bedrag terug en af van het hek dat nu op het podium het beeld van de uitvoering belemmert.

De stichting en het ministerie van SZW troffen elkaar daarom in de Amsterdamse rechtbank. Het ministerie beroept zich op de regels van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarin staat dat werk op alle hoogtes boven de 2,5 meter een valgevaar met zich meebrengt en een hek vereist. Het argument van de Nationale Opera en Ballet dat de uitvoerende kunstenaars repeteren om niet te vallen en dat in het plaatsen van een hek juist het gevaar schuilt dat het risico zal worden onderschat, wordt door het ministerie als niet gegrond geacht. Zij vinden dat de regels voor bouwvakkers en podiumkunstenaars gelijk zijn en houden vast aan hun beslissing.

Op 24 mei doet de rechtbank de uitspraak.

Lees hier meer.

Bron: Parool, Rendement.nl

LID WORDEN