NIEUWS

06-03-2018

Verblijfskosten Cao Toneel en Dans geïndexeerd

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater de Cao Toneel en Dans 2016-2019 (cao-nummer 1577) afgesloten met de Kunstenbond (voorheen FNV Kiem). Hulpmiddel voor werkgevers bij de toepassing van het nieuwe functie- en loongebouw in de cao is de Handleiding Toneel en Dans december 2016 van de AWVN.
Er is ook een Engelstalige versie van de cao beschikbaar.

Op 27 april 2017 is de Cao Toneel en Dans 2016-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat de producenten van toneel- en/of dansvoorstellingen die niet zijn aangesloten bij de NAPK, de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen moeten toepassen voor hun personeel. Deze bepalingen vind je hier.

De vergoeding voor verblijfskosten is per 1-3-2018 geïndexeerd. Een overzicht staat hier.

bron: NAPK

LID WORDEN