NIEUWS

14-02-2018

Verbod rookruimtes in de horeca toegewezen

In 2015 spande Clean Air Nederland (CAN) een rechtszaak aan tegen de Staat om de uitzonderingspositie voor rookruimtes te laten verbieden. In juni 2016 diende de eerste zitting voor de rechtbank, maar toen werd de eis afgewezen. Op 13 februari jl. heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat het maken van een uitzondering op het rookverbod voor rookruimten in de horeca in strijd is met het WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. ‘Het WHO Kaderverdrag verplicht de aangesloten landen om te voorzien in wetgeving die mensen beschermt tegen iedere vorm van blootstelling aan tabaksrook in dergelijke publiektoegankelijke ruimten in gebouwen. Het feit dat niet-rokers ervoor kunnen kiezen om de rookruimte niet te betreden, maakt dat niet anders. Het gaat dan ook niet zo zeer om het beschermen van niet-rokers, als wel om het ontmoedigen van tabaksgebruik in zijn algemeenheid. Zo lang er rookruimten zijn, zullen bezoekers van de horeca verleid worden om te roken.’

Met deze uitspraak staat nog niet vast dat alle rookruimtes in de horeca ook daadwerkelijk worden gesloten; de staat kan binnen drie maanden nog in cassatie gaan tegen het oordeel bij de Hoge Raad.

Bron: CAN

LID WORDEN