NIEUWS

14-09-2016

Vergaderstukken ALV online

Vanaf nu kunt u de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 september aanstaande in het ATLAS Theater hier downloaden.

Download hier het ALV-boekje september 2016

De Algemene Ledenvergadering maakt deel uit van de VPT-Ledendag 2016. Zie hier voor meer informatie over de Ledenmiddag.

Stemmen per volmacht
Als u niet naar de ALV komt maar wel wilt stemmen, kunt u uw stem per volmacht langs elektronische weg vastleggen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@vpt.nl). Uw volmacht dient uiterlijk vrijdag 23 september 2016 om 18:00 uur elektronisch ingediend te zijn.
Let op! Elk lid, of het een persoonlijk lid betreft of een organisatie, heeft één stem. Als u voor uw organisatie per volmacht langs de elektronische weg stemt, is er voor uw organisatie op de ALV geen stembiljet beschikbaar.

Een volmacht afgeven
Als u een stemgerechtigd VPT-lid wilt machtigen om namens u in de vergadering te handelen en te stemmen, dient u een schriftelijke verklaring te laten overleggen door het VPT-lid dat door u gemachtigd is. De verklaring dient uw naam, eventueel organisatie, te vermelden en dient door u (eventueel elektronisch) ondertekend te zijn. De schriftelijke verklaringen dienen voor opening van de vergadering aan de voorzitter van het VPT bestuur overhandigd te worden.

LID WORDEN