NIEUWS

30-01-2017

Vergaderstukken ALV VPT online

Geacht VPT-lid,

De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van de VPT op maandag 13 februari staan online en zijn te downloaden van onze website. Download hier het ALV-boekje en zie hier voor het programma.

Tijdens deze ALV zullen er bestuursverkiezingen plaatsvinden. Zie hier voor het aftreedschema van het bestuur. Bestuursleden Gerda Kroeze-Knol (voorzitter) en Gerbrand Borgdorff (secretaris) stellen zich herkiesbaar voor een tweede termijn. Er zijn drie kandidaten beschikbaar voor een eerste termijn: Bob Ages, Maaike Westinga en Antoinette Wijffels. Zie hier voor motivatie en achtergrondinformatie van deze kandidaten.

Indien u niet in de gelegenheid bent naar de vergadering te komen kunt u een VPT-lid machtigen. Eén VPT-lid kan maximaal twee machtigingen inbrengen. Machtigingen dienen schriftelijk en ondertekend (ondertekening mag digitaal) te worden aanngeleverd. Het VPT-lid dat gemachtigd is, dient de machtigingen voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter in te leveren.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats bij het Grafisch Lyceum Rotterdam. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor deze bijeenkomst, dan kunt u dat doen via secretariaat@vpt.nl. Deelname is kosteloos maar we vragen u zich wel aan te melden.

Graag tot maandag 13 februari in Rotterdam!

LID WORDEN