NIEUWS

01-04-2019

Vernieuwbouw voor Theater De Speeldoos

Afgelopen periode is door Theater De Speeldoos, de bibliotheek, de Volksuniversiteit en de gemeente hard gewerkt aan het de uitvoering van het eerdere besluit van de raad om gezamenlijke huisvesting te realiseren aan de Rembrandtlaan. De gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met een krediet van 3,76 miljoen euro voor de ’vernieuwbouw’.

De Speeldoos, de bibliotheek en de volksuniversiteit willen nauw met elkaar samenwerken. Zij willen deze samenwerking in één huis vormgeven. De gemeente vindt het behoud van culturele organisaties erg belangrijk en wil daarom investeren in een toekomstbestendige en duurzame locatie, waar de activiteiten binnen de beschikbare subsidies kunnen worden uitgevoerd.

Op basis van het eerdere besluit van de raad in juni 2017 is gezamenlijk een bouwkundig ontwerp gemaakt, een beheerplan vastgesteld en een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als laatste stap werd de raad nu gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

De nieuwe gezamenlijke voorziening aan de Rembrandtlaan zorgt niet alleen voor efficiënter gebruik van de ruimtes, maar ook voor inspirerende kruisbestuiving tussen de verschillende organisaties en hun bezoekers. Vanuit diverse thema's ontstaan nieuwe, gezamenlijke activiteiten waarmee het programma wordt uitgebreid. Het nieuwe gebouw voorziet in een plezierige omgeving waar je graag naartoe gaat. De verwachting is dat de vernieuwde locatie alle betrokken partijen een kwaliteitsimpuls geeft, nieuwe klanten aantrekt en daarmee een positief effect heeft op de bedrijfsvoering. Op deze manier blijven de instellingen voor Baarn behouden met een financieel gezonde toekomst.

Bron: Gemeente Baarn

LID WORDEN