NIEUWS

01-07-2021

Verslag van de laatste ALV

Het verslag van de vegadering kunt u hier inzien

Het programma van de Algemene Ledenvergadering op maandag 28 juni 2021 (via Zoom):

15:45 uur – inloop

16:00 uur – aanvang algemene ledenvergadering

Agenda

1. Opening ALV
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV  23 november 2020
5. Bestuursverslag 2020
6. Stand van zaken kantoor
7. Rondvraag
8. Sluiting

17:30 uur – einde algemene ledenvergadering

 

LID WORDEN