NIEUWS

23-12-2021

Vertegenwoordigers van de culturele sector en minister Van Engelshoven (Cultuur) spreken af zelfstandigen zoveel mogelijk door te betalen

Op 22 december hebben demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) afgesproken met de middelen uit de steunpakketten zelfstandigen zo volledig mogelijk door te betalen. Dit is een opmaat naar bredere afspraken over de doorwerking van de specifieke steunpakketten binnen de gehele culturele sector, die de Taskforce culturele en creatieve sector in januari wil presenteren.

In het gesprek is het belang erkend van makers, technici en andere zelfstandigen voor de culturele sector. Zonder deze groep zouden vele concerten, toneelstukken en andere voorstellingen niet tot stand komen. Voor behoud van een rijk en divers cultureel aanbod, nu en na de coronacrisis, is het van belang dat de creatieve en essentiële kennis en kunde van deze groep beschikbaar blijft binnen de sector.

Door de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn culturele vertoningen beperkt en verboden. Daarmee hebben zelfstandigen in de sector veel onzekerheid over hun inkomen en hun positie in de sector. Daarom hebben de gesprekspartners afgesproken om met de middelen uit de specifieke steunpakketten voor de culturele sector deze groep zo volledig mogelijk door te betalen voor verstrekte opdrachten. De aangekondigde suppletieregeling, waarbij tot 85% van de kaarten van beperkte of geannuleerde voorstellingen wordt opgekocht en die momenteel wordt uitgewerkt door het Fonds Podiumkunsten, is daarbij een instrument. Deze suppletieregeling wordt van groot belang voor de zwaar getroffen podiumkunstensector.

Ondanks de huidige lockdown is in het gesprek ook de blik naar voren gericht. Partijen vinden het belangrijk dat er ook nieuwe opdrachten voor zelfstandigen in de sector worden verstrekt. Daarom streven zij naar het blijven verstrekken van opdrachten aan deze groep binnen de financiële mogelijkheden van de steunpakketten.

Minister Van Engelshoven: “Ik ben blij dat de sector bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen en de specifieke steun daar te laten landen, waar deze het hardste nodig is. Zo houden we makers zoals regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, technici zoveel mogelijk aan het werk. Hiermee zorgen we voor een sterke en trotse culturele en creatieve sector die zo ontzettend waardevol is.”

Mirjam Terpstra (directeur NAPK): “Onze leden hebben zich sinds de eerste lockdown ingezet om de steunpakketten zoveel mogelijk te gebruiken voor compensatie van zzp’ers en het creëren van nieuwe opdrachten. We streven ernaar met het huidige steunpakket opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van werkgelegenheid in de podiumkunstensector.”

Dian Hoelscher (directeur VVTP): “Ook de vrije (niet gesubsidieerde) theaterproducenten vinden het van groot belang dat alle zeer gewaardeerde en onmisbare zelfstandigen in de podiumkunstensector werkzaam blijven. We vertrouwen erop dat de door minister Van Engelshoven geboden specifieke steunpakketten ons de mogelijkheid bieden om te komen tot een regeling die zoveel als mogelijk recht doet aan het gewenste trickle down-effect. De theaterproducenten zijn tenslotte nergens zonder de zzp’ers.”

 

LID WORDEN