NIEUWS

19-01-2016

Vertrouwen in popklimaat vanuit de popsector

Nederlandse poppodia en -festivals verwachten dit jaar meer en kwalitatief beter programma en een toename van publiek, ondanks opnieuw minder investeringen en ondersteuning vanuit overheden en fondsen. Dit blijkt uit de tweede editie van de halfjaarlijkse Conjunctuurenquête Poppodia en -Festivals in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die afgelopen donderdag op Eurosonic Noorderslag werd gepresenteerd.

De onderzoeksresultaten wijzen verder uit dat poppodia en -festivals meer inzet van zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers verwachten,  stijgende huisvestingslasten en een iets betere concurrentiepositie. De vertrouwensindex bij podia en festivals steeg zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk. Opmerkelijk is dat de popwereld meer vertrouwen in 2016 heeft dan het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen.  Poppodia en -festivals zijn wel somber over de steeds verder teruglopende subsidies en investeringen van gemeenten en landelijke fondsen. 

Uit onlangs verschenen onderzoek van de VNPF bleek al dat de meeste poppodia sinds 2007 te maken hebben met teruglopende inkomsten uit zowel kaartverkoop, horeca als subsidies. Hierdoor is er veel bezuinigd op personeel, maar ook op programma. Met toenemende consumentenuitgaven verwachten de poppodia komend jaar weer meer in programma te kunnen investeren. Toch blijven de middelen te beperkt om voldoende te investeren in de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het programma, betaald personeel en loopbaanontwikkeling. Verder teruglopende subsidies van overheden zet daarmee zowel de talentontwikkeling als de professionalisering van de sector verder onder druk.

Het volledige rapport Conjunctuurenquête Poppodia en -Festivals is hier te bekijken.

De presentatie over trends en ontwikkelingen bij poppodia vanaf 2007 is hier te bekijken.

Bron: Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals

LID WORDEN