NIEUWS

04-04-2017

Vlaams onderzoek werkbeleving in podiumkunsten

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap voerde in het najaar van 2016 een onderzoek uit naar de werkbeleving in de podiumkunsten- en muzieksector. Aan dit onderzoek werkten 1.123 personen uit 95 organisaties mee, zowel medewerkers in vaste dienst als freelancers.

Doel van de bevraging is organisaties te helpen bij het in kaart brengen van de risico’s voor gezondheid en welzijn van medewerkers. Sinds de wetgeving rond psychosociale risico’s (2014) zijn organisaties in podiumkunsten en muziek verplicht deze risico’s te analyseren. Naast de risicofactoren zijn ook de energiebronnen in kaart gebracht.

Met deze resultaten zal het Sociaal Fonds de situatie in de sector in kaart brengen. Voor organisaties kunnen de resultaten gebruikt worden om een eigen actieplan te maken.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • 91% voelt zich geëngageerd in het werk (referentiegroep Belgische arbeidsmarkt 77%);
  • 91% ervaart plezier in het werk (referentiegroep Belgische arbeidsmarkt 78%);
  • 47% van de medewerkers ervaart herstelnood (referentiegroep Belgische arbeidsmarkt 37%);
  • 27% geeft aan altijd herstelnood te ervaren;
  • De doorsnee medewerker is erg gemotiveerd en betrokken;
  • Meer dan een kwart dreigt uit te vallen wegens ziekte binen zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt.

Alle informatie over het onderzoek treft u hier aan.

Bron: Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap

LID WORDEN