NIEUWS

13-03-2019

Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector

Minister Van Engelshoven van OCW heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen die in gang zijn gezet als reactie op het advies van de CMMBO (Commissie Macrodoelmatigheid mbo) over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.

De minister is verheugd dat SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) in samenwerking met de scholen het kritische advies van CMMBO heeft aangegrepen om verantwoordelijkheid te nemen om tot een zo goed mogelijke aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt te komen. SBB heeft het initiatief genomen voor Artiesten en DTP en de scholen voor mediavormgeving en mode/maattechniek. Volgens de minister is het mooi dat dit tot één gezamenlijke werkwijze in SBB verband heeft geleid. In lijn met het wettelijke uitgangspunt van zelfregulering, wil de minister onderwijs en bedrijfsleven het vertrouwen geven hun verantwoordelijkheid waar te maken. In het belang van mbo-studenten bewaakt ze dat de juiste stappen worden gezet. Mbo-studenten moeten immers kunnen rekenen op het tijdig vinden van een baan na diplomering. Eén van de maatregelen is een numerus fixus indien er sprake is van onvoldoende arbeidsmarktperspectief.

Indien SBB of de MBO Raad bij een van de te nemen stappen onvoldoende zelfregie laat zien, dan kan dat een reden voor de minister zijn om alsnog de CMMBO te vragen nader onderzoek te doen naar de naleving van de zorgplicht arbeidsmarktperspectief bij afzonderlijke mbo-scholen. Het eerder uitgevoerde themaonderzoek naar opleidingen in de creatieve sector adresseerde het vraagstuk op landelijk niveau. Voor handhaving van de zorgplichten is specifiek onderzoek naar individuele mbo-scholen nodig.

Hoe is het met de opleiding Podium- en Evenemententechniek (PET)?
Podium- en evenemententechniek, AV-productie, Signmaking, Printmedia en DTP. Gediplomeerden van deze opleidingen maken en ondersteunen bij wat anderen aan creatieve uitingen bedenken. Mede vanwege hun technische karakter wordt het arbeidsmarktperspectief van de betrokken opleidingen in sterke mate bepaald door technologische ontwikkelingen. Met uitzondering van de opleiding Printmedia is de totale omvang van de genoemde opleidingen het afgelopen decennium verdubbeld tot ruim 3.500 studenten. Op basis van de analyse constateert de Commissie (Commissie Macrodoelmatigheid mbo) dat het arbeidsmarktperspectief van de betrokken opleidingen toereikend is, met uitzondering van de opleiding DTP.

Advies arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen

* het percentage gediplomeerden dat naar de arbeidsmarkt is uitgestroomd en een jaar later werk heeft van minimaal 12 uur per week. De signaleringswaarde in de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs is 70%, het landelijk gemiddelde voor alle mbo-opleidingen is 84%.

** het percentage gediplomeerden dat naar de arbeidsmarkt is uitgestroomd en een jaar later werk op het eigen niveau van opleiding heeft. De signaleringswaarde in de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs is 50%, het landelijk gemiddelde voor alle niveau 4-opleidingen is 79% en voor niveau 2 en 3-opleidingen is dit 70%.

*** het deel van de gediplomeerden dat naar vervolgonderwijs is doorgestroomd. Het landelijk gemiddelde voor alle niveau 4 opleidingen is 51% en voor niveau 2/3 is dit 47%.

**** het aandeel studenten dat de opleiding aan een vakinstelling volgt ten opzichte van het totaal aantal studenten van die opleiding. Als dit aandeel ligt tussen de kwart en driekwart van alle studenten is er sprake van een duidelijke overlap tussen het aanbod van vakinstellingen en roc’s.

Bron: Commissie Macrodoelmatigheid mbo

LID WORDEN