NIEUWS

12-08-2019

Vormen van de AOV

Publieke voorzieningen voor uw AOV

Naast particuliere verzekeringen en broodfondsen zijn er ook publieke voorzieningen om arbeidsongeschiktheid op te vangen. Zo kan een vrijwillige verzekering bij het UWV worden aangevraagd, door ex-werknemers die hun eigen bedrijf starten of in het buitenland gaat werken. Deze WW-verzekering moet bijna altijd gecombineerd worden met een vrijwillige ziektewetverzekering.

Als zelfstandige bepaal je hierbij zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Het maximumbedrag is het bedrag dat je gemiddeld per dag verdient. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het maximumdagloon. Als zelfstandige kun je de werknemersverzekeringen WIA, WW en ZW vrijwillig voortzetten, voor de vrijwillige voortzetting Ziektewet en de vrijwillige voortzetting WIA.  De aanvraag hiervoor moet binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering in loondienst ingediend worden bij het UWV.

Lees hier meer: https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/ik-wil-me-verzekeren-bij-uwv/index.aspx

Voor artiesten en acteurs bestaat een bijzondere regeling wanneer het gaat over arbeidsongeschiktheid: de Artiestenregeling. Artiesten kunnen worden verloond waardoor een fictief dienstverband ontstaat (payrolling). Van de afgesproken gage of honorarium worden, net als bij werknemers, premies en belasting ingehouden en de acteur of artiest is dan net als een werknemer verzekerd. Lees hier meer over de artiestenregeling:  https://www.kunstenbond.nl/producten/55/artiestenverloning

Bron: Kunstenbond

LID WORDEN