NIEUWS

12-07-2016

VPT Academy Programmaraad

Op 27 juni jl. heeft de VPT een nieuw platform gelanceerd: de VPT Academy Programmaraad. Zoals bekend is ‘VPT Academy’ de naam waaronder de VPT al haar activiteiten organiseert. De leden van de VPT Academy Programmaraad geven input wat betreft onderwerpen en thema’s, inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland en over belangrijke innovatieve ontwikkelingen. Alle leden van de VPT zijn van harte welkom om plaats te nemen in deze raad. Belangstelling of wil je meer weten? Mail naar secretariaat@vpt.nl.

LID WORDEN