NIEUWS

22-12-2023

VPT @ CUE2024

VPT op het CUE CONNECT plein

De VPT zal aanwezig zijn op het CUE Connect plein. Bezoek ons: standnummer C08. Daarnaast doet de VPT inhoudelijk mee met het programma met lezingen over het Gehoorconvenant, ESSENCE en Theatre Green Book.

 

===================

15 januari 11.30 - 12.15

Verduurzamen, dat doe je samen!

Maaike Westinga (VPT), Marco Ouwerkerk, Frans Verouden (beide Green Leisure Group)

 

Het ontwikkelen van een binnen de sector breed gedragen methode om transitie naar een duurzamere sector vorm te geven is om meerdere redenen van belang. Maaike Westinga licht in deze workshop toe hoe het Groene Theater Boek ingezet kan worden als instrument om de sector een stem te geven richting de politiek.

Het Groene Theater Boek kan voor de sector dienen als vertrekpunt om nog meer dan voorheen vorm te geven aan het verduurzamen van de cultuursector. Het Groene Theater Boek biedt structuur en inspiratie, maar levert na lezing ook weer veel nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld: Duurzaam hout gebruiken is een heldere opdracht, maar wat is dat dan duurzaam hout en hoe herken ik dat?

Met het convenant GreenStages2020 als belangrijke inspiratiebron lichten Frans Verouden en Marco Ouwerkerk van Green Leisure Group toe hoe deelnemers binnen een collectief informatie, inspiratie en houvast vinden in de transitie én waarom zij geloven in de kracht van samenwerking om deze nieuwe uitdagingen van het hoofd te bieden.

•    De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft als doel sectorbreed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van eenieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. Dat gebeurt door het doen van onderzoek, kennisoverdracht en het bieden van een netwerkplatform.

•    Green Leisure Group Coöperatie U.A. is dé netwerkcoöperatie voor praktische verduurzaming van o.a. toeristische- en horecabedrijven, culturele instellingen, evenementen en sportverenigingen. Green Leisure Group is initiatiefnemer van het convenant GreenStages2020 waarin 30 poppodia gezamenlijk werken aan het verduurzamen van hun organisatie.

 

===================

15 januari 12.30 - 13.15

Samen tegen gehoorschade met het nieuwe convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

Antoinette Wijffels (VPT), Berend Schans (VNPF), Willem Westermann (VvEM) en Myrthe Heijnen/Victor Zuidema (VeiligheidNL)

 

Op 6 december 2023 ondertekenden twaalf partijen het vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. Het doel van dit convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door versterkte muziek. Het richt zich op bezoekers en medewerkers van muziekactiviteiten om op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te genieten én in een veilige omgeving te werken. Zodat mensen ook na het festival, concert, bioscoopbezoek, kroegavond of de spinningles blijven genieten van een gezond gehoor.

In het convenant zijn op zes hoofdonderwerpen afspraken gemaakt: geluidniveaus, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan bezoekers, deskundigheidsbevordering van medewerkers en kennis en onderzoek. VPT, VNPF, VVEM en VeiligheidNL informeren je in detail wat de beoogde activiteiten de komende vier jaar zijn, wat je er in praktijk van gaat merken en welke rol jij, zowel als expert in de branche als bezoeker van plekken met versterkte muziek, hierin kunt spelen.

Voor VPT is deelname aan dit convenant voor het eerst. Zij zullen ook vertellen over de motivatie van de VPT om toe te treden tot deze samenwerking.

 

===================

17 januari 10.30 - 11.15

Uitdagingen op de arbeidsmarkt in de Podium- en Evenementenbranche

Klaas Tops (VPT, ESSENCE), Chris Van Goethem  (PACE-VET)

 

ESSENCE/PACE-VET bieden oplossingen voor het (h)erkennen van vaardigheden en levenslang leren voor technici werkzaam in de Podium- en Evenementenbranche.

In het ESSENCE project ontwikkelen we een gedetailleerd Europees curriculum voor de geluidsspecialist-operator op niveau 5 (assiociate degree in Nederland). Door dit te doen, willen we bestaande hiaten in het beroepsonderwijs op het gebied van live geluidstechniek opvullen door degelijk technisch onderwijs te ontwikkelen en verbeteren. Verder is een belangrijk doel de transnationale mobiliteit van werknemers en studenten te bevorderen, evenals interculturele vaardigheden. We werken aan het curriculum samen met collega’s uit België, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Dit doen we op basis van een onderzoek naar bestaande curricula en de noden van de sector.

Het basisidee van PACE-VET is het bieden van een digitale infrastructuur die zal dienen als basis voor de erkenning en validatie van competenties van evenementtechnici, waardoor een betere aanpassing van beroepsonderwijs en -opleiding aan de behoeften van de arbeidsmarkt mogelijk wordt.

 

LID WORDEN