NIEUWS

02-08-2016

VPT-Expertmeeting Toegankelijkheid van podia (1)

Van 3 oktober tot en met 8 oktober vindt landelijk de Week van de Toegankelijkheid plaats.

De Week van de Toegankelijkheid is gericht op het voorkomen en oplossen van belemmeringen zodat mensen met een beperking of chronische ziekte op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan alle dingen die voor andere mensen ook vanzelfsprekend zijn, zowel qua werk als qua sport en ontspanning. Voor de VPT aanleiding om een Vakmeeting Toegankelijkheid van podia te organiseren: hoe toegankelijk zijn de podia voor artiesten en technici met een motorische, auditieve of visuele handicap? En hoe werkt het Gehoorconvenant in de praktijk?

De dag komt tot stand met bijdragen van:
Vincent Bijlo
Steven Kemland
Gerard van der Ploeg
en Dennis Slot (gespreksleider)

Datum: dinsdag 4 oktober
Aanvang: 10:30 uur
Netwerkborrel: 17:00 uur
Locatie: TivoliVredenburg Utrecht

Voor achtergrondinformatie verwijzen we u naar het artikel 'Stereogeluid in de Concertzaal' van Gerard van der Ploeg uit Zichtlijnen 166, mei 2016.

Reserveer dinsdag 4 oktober vast in uw agenda, informatie over aanmelden volgt.

LID WORDEN