NIEUWS

06-02-2019

Vul enquête in over rol vrijwilligers en stagiairs in culturele sector

Wordt er in uw organisatie gewerkt met vrijwilligers, stagiairs of werkervaringsplaatsen of bent u zelf vrijwilliger of stagiair? Doe dan mee met een enquête (10 minuten) over de rol van vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (VSW’ers) in uw organisatie. De enquête maakt onderdeel uit van een onderzoek dat de Boekmanstichting uitvoert naar de vraag of er sinds de economische crisis sprake is geweest van verdringing van arbeidsplaatsen door VSW’ers in de kunst, cultuur en creatieve sector.

Waarom meedoen?
Door zoveel mogelijk deelname aan de enquête ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld. Mogelijk leidt het tot uitkomsten die we als kunst- en cultuursector kunnen gebruiken in gesprekken met overheden voor gunstiger werkomstandigheden.

Waarom dit onderzoek?
In de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector 2017-2023 is een agendapunt (p. 51) opgenomen over VSW’ers. Hierin staan aannames over onder andere de toename van de inzet van VSW’ers, hun arbeidsomstandigheden en een zekere mate van verdringing die deze inzet veroorzaakt zou hebben op de arbeidsmarkt. Met onderzoek (waar de enquête deel van uitmaakt) wil de Boekmanstichting toetsen in hoeverre deze aannames op feiten zijn gebaseerd en, mochten deze aannames kloppen, in welke mate hiervan sprake is.

Wat is de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector?
Het is een document waarin 25 actiepunten staan om o.a. de arbeidsmarktpositie van mensen werkend in de kunst- en cultuursector te verbeteren. Ook het uitwerken van de, meer bekende, Fair Practice Code is bijvoorbeeld één van de agendapunten.

Waarom deze arbeidsmarktagenda?
De Arbeidsmarktagenda is in 2017 opgesteld in een poging om als sector zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren voor problemen die zijn gesignaleerd in twee belangrijke rapporten. Dit zijn Verkenning arbeidsmarkt culturele sector uit januari 2016 en Passie gewaardeerd uit april 2017; beiden van de SER en de Raad voor Cultuur.

Vragen over deze enquête, de Arbeidsmarktagenda of de Fair Practice Code? Bel of mail Kees op 06-28937015 of kees@vnpf.nl.

Bron: Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

LID WORDEN