NIEUWS

19-01-2016

VVEM en Stg Evenementenhandboek slaan handen ineen

De Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) en de Stichting Evenementenhandboek bundelen de krachten om samen hét handboek op het gebied van evenementenveiligheid uitbrengen.

Het handboek moet de basis gaan bieden voor veiligheid op evenementen en draagt bij aan de ‘normalisatie’ van de aanpak daarvan. Door de grote toename van het aantal publieksevenementen in de laatste jaren, maar helaas ook een aantal ernstige incidenten is er een dringende behoefte aan een eenduidige werkwijze. Bij gemeenten, zodat zij een toetsingskader kunnen hanteren voordat vergunningen worden toegekend, maar ook bij organisatoren, zodat een uniforme set van werkmethodes kan worden gehanteerd.

Het handboek zal in ieder geval gaan bestaan uit twee delen; een deel gericht op organisatoren, het andere op gemeenten. Het boek zal een landelijk naslagwerk zijn voor alle partijen die bij evenementen betrokken zijn.

Als onderdeel van de samenwerking tussen beide initiatiefnemers nemen op voordracht van de VVEM Gerard van Duykeren (The Security Company) en Ruben Brouwer (Mojo Concerts) zitting in het bestuur van de Stichting Evenementenhandboek. De andere bestuursleden zijn onafhankelijk voorzitter Laura Bouwmeester, secretaris Teddy Vrijmoet (directeur van Stichting Vierdaagsefeesten) en penningmeester Eric Boselie (directeur Stichting Eindhoven Marketing).

Vanuit de Stichting zal daarnaast een onafhankelijk projectmanager worden aangewezen, die de totstandkoming van het handboek in goede banen gaat leiden. Deze projectmanager zal op korte termijn worden aangesteld.

De VVEM en de Stichting zijn verheugd over de nieuwe samenwerking en onderschrijven het belang ervan. VVEM-voorzitter Herald van de Bunt: “De samenwerking tussen de VVEM en de gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Stichting Evenementenhandboek is wat ons betreft een logische stap. Het is een essentieel vertrekpunt om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor een eenduidige benadering van evenementenveiligheid. De leden van de VVEM beschikken over een enorme hoeveelheid kennis en ervaring op dat gebied, en zijn verheugd dat zij die middels deze samenwerking kunnen delen met de andere stakeholders, waaronder de gemeenten.”

Voorzitter Stichting Evenementenhandboek Laura Bouwmeester: “De samenwerking met de VVEM waarborgt de kennis en ervaring van het bedrijfsleven in de totstandkoming van het evenementenhandboek veiligheid. De overheden en het bedrijfsleven hebben daarmee binnen de Stichting de mogelijkheid het beleid af te stemmen en te bestendigen. Deze samenwerking zal de kwaliteit van de evenementenveiligheid in Nederland zonder meer verhogen.”

LID WORDEN