NIEUWS

25-08-2020

Wat is bekend over het coronavirus?

Crisislab heeft in opdracht van Mojo een literatuuronderzoek mogen uitvoeren naar wat er nu (medio augustus 2020) bekend is over het coronavirus.  De missie van de stichting Crisislab is de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het domein van crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Voor Crisislab is een kernactiviteit het verrichten van empirisch gefundeerd onderzoek (waaronder crisisevaluaties) op het veiligheidsdomein, omdat momenteel feiten vaak ontbreken bij beleidsvorming en discussie op het terrein van het besturen van veiligheid.

Het onderzoek gaat in op de wijze van verspreiding (binnen en buiten) en het risico van corona voor besmette mensen. Verder beschrijven ze wat bekend is over de effecten van maatregelen zoals het dragen van mondmaskers, ventilatie en afstand houden. Crisislab hoopt dat het rapport de basis kan zijn voor een door de overheid actueel te houden stand van zaken die de basis vormt (en zou moeten vormen) voor redelijk veiligheidsbeleid en dat elke Nederlander kan inzien. Het rapport bevat op een aantal punten eerste pogingen om het risico van corona te berekenen zodat op basis daarvan redelijk beleid kan worden geformuleerd.

Crisislab heeft in ruim vijfhonderd wetenschappelijke publicaties uit de hele wereld geen argument kunnen vinden voor het verbod op grote evenementen dat in Nederland en België gehanteerd wordt. "We hebben alle rapporten tot aan medio augustus onderzocht op verzoek van evenementenorganisator Mojo", zegt hoogleraar Ira Helsloot. "Mojo wilde inzicht in de coronaproblematiek rondom evenementen, zodat ze de juiste maatregelen kunnen nemen. Onze bevindingen komen Mojo natuurlijk goed uit, maar dit is echt wat we in die grote berg publicaties sinds maart van dit jaar gevonden hebben."

Het rapport (versie 24 augustus 2020) kunt u hier downloaden.

LID WORDEN