NIEUWS

07-02-2019

Week van het Oorsuizen 2019: alles over tinnitus

Deze week – 4 t/m 9 februari – is de Week van het Oorsuizen. Een week die in het teken staat van tinnitus. Een aandoening waar veel Nederlanders last van hebben. 

Wat is tinnitus?
Juliette Driessen, KNO-arts: “Tinnitus wordt in de volksmond ook wel oorsuizen genoemd. Het is een geluid dat alleen de patiënt zelf hoort. Er zijn veel verschillende vormen van oorsuizen. De geluiden worden omschreven als ruisen, piepen, kloppen of fluiten. Het kan hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen zijn. Al deze geluiden, die alleen de patiënt zelf hoort maar de omgeving niet, noemen we tinnitus.”

Hoe ‘krijg’ je tinnitus?
“De precieze oorzaak is vaak niet te achterhalen. Tinnitus kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan (de delen van het oor aan de binnen- en buitenkant van ons hoofd), bloedvaten of het kaakgewricht. Soms zijn deze afwijkingen aangeboren. Tinnitus kan ook ontstaan als bijwerking van bepaalde medicijnen. Maar meestal is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Het kan plotseling ontstaan, vooral na lawaaischade, maar de meeste patiënten geven aan dat de geluiden langzaamaan ontstaan zijn en als het ware ‘erin geslopen’ zijn.”

Een onderliggende oorzaak voor het ontstaan van de tinnitus kan volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in 40% van de gevallen niet worden gevonden.

Oorspronkelijk werd aangenomen dat de oorzaak van tinnitus lag in het gehoororgaan. Inmiddels gaan veel wetenschappers er vanuit dat de oorzaak van tinnitus in de hersenen ligt. Overactieve delen van de hersenen in het gehoorgebied geven continu signalen. Deze veroorzaken het "fantoomgeluid".

Is tinnitus te genezen?
Juliette Driessen, KNO-arts: “De medische behandelmogelijkheden van tinnitus zijn helaas nog zeer beperkt en hangen af van de mogelijke oorzaak. Meestal is er geen therapie om de tinnitus te genezen. Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. Door patiënten goed te informeren over het ontstaan en beïnvloeden van tinnitus, kunnen de klachten in veel gevallen verminderen.”

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?
“Als er sprake is van gehoorverlies, kan het dragen van een hoortoestel de tinnitus terugdringen. Ook kan in sommige gevallen een ‘suismaskeerder’ (een hoortoestel die een ruis produceert) bepaalde soorten tinnitus dragelijker maken. Verder zijn er speciale revalidatieprogramma’s voor patiënten met tinnitus. Deze programma’s combineren educatie en cognitieve gedragstherapie om zo om te leren gaan met de klachten. Patiënten leren daar hoe je de invloed van tinnitus op het dagelijks leven vermindert. In uitzonderlijke gevallen kan medicatie nodig zijn om te helpen negatieve gevoelens en/of slaapproblemen onder controle te krijgen.”

Advies van Juliette Driessen, KNO-arts: “Bescherm je gehoor tegen lawaai, zoals muziek bij concerten en bij bepaalde beroepen zoals in de bouw. Daarnaast raad ik mensen die tinnitus ervaren aan om te letten op de invloed van factoren zoals stress, slaapgebrek en angst en te proberen deze factoren zo ver mogelijk te vermijden. Als laatste wil ik patiënten op het hart drukken hulp te zoeken als tinnitus invloed gaat hebben op het dagelijks functioneren. Want ook al kunnen we de tinnitus vaak niet genezen, we kunnen de klachten vaak wel verminderen.”

Tinnitus komt bij ongeveer twee miljoen Nederlanders voor. Tien procent daarvan heeft er veel last van en bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig leert een groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus omgaan en kan weer, zo goed als mogelijk, functioneren in het maatschappelijke en sociale leven. Het gebruik van hulpmiddelen kan hierbij helpen.
Om je tinnituslast te beheersen is het belangrijk je grenzen te (h)erkennen en ontspanning te creëren. Een aantal tips:

  • Een goede nachtrust is essentieel. Een slaapkussen met tinnitusmaskering kan helpen.
  • Zoek afleiding.
  • Vermijd stress, doe bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen.
  • Lees de bijsluiter van medicijnen, soms kan je tinnitus bij medicijngebruik verergeren.
  • Zoek contact met lotgenoten.
  • Informeer jezelf door er bijvoorbeeld over te lezen.


Bron: Spaarne Gasthuis, Stichting Hoormij

LID WORDEN