NIEUWS

31-07-2018

Werkgroep Digitale Infrastructuur Podiumkunsten (DIP) opgericht

Om een aanzet te geven tot een meer uniforme en geautomatiseerde verwerking van gegevens in de podiumkunsten, hebben de drie brancheverenigingen in de podiumkunsten – VSCD, NAPK en VVTP – de handen ineen geslagen en een werkgroep opgericht met de naam: Digitale Infrastructuur Podiumkunsten.

Wat is de behoefte van de Podiumkunsten sector op digitaal gebied?
In de podiumkunsten is veel dataverkeer tussen de bespelers en de podia, om de activiteiten tussen beide partijen contractueel vast teleggen en financieel administratief af te handelen. Dit betreft gegevens over de voorstellingen, gegevens over de speelvoorwaarden, klantgegevens verkoopresultaten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, CRM, benchmarking, onderzoek en statistische overzichten ten behoeve van overheden en subsidiënten.

Op dit moment vindt deze gegevensuitwisseling deels handmatig plaats en deels geautomatiseerd, via allerlei verschillende systemen die lang niet allemaal op elkaar zijn aangesloten. Er is een grote slag te slaan in efficiëntie. Idealiter kunnen de gegevensstromen van bespeler en podium via een eenduidig systeem geautomatiseerd uitgewisseld worden. Een uniforme, geautomatiseerde werkwijze voor de gehele podiumkunstensector marketing, onderzoek en statistiek ten goede zullen komen.

Werkgroep Digitale Infrastructuur Podiumkunsten (DIP)
De werkgroep DIP formuleert een lange termijn visie op dataverkeer, dataverzameling en data-analyse in de podiumkunsten. De werkgroep heeft twee hoofdtaken:

  • Ontwikkelen van een aanzet voor een digitaal platform voor de podiumkunsten, waarbij de reeds bestaande platformen worden betrokken;
  • Een helder bestuurlijk model voor het bestaande platform Podiumkunst.info (PKI), dat een belangrijke eerste stap heeft gezet op het gebeid van de geautomatiseerde dataverwerking tussen bespelers en podia.


Bron: VSCD

LID WORDEN