NIEUWS

01-12-2016

Wie meldt zich aan?!

Aan alle leden van de VPT

Amsterdam, 1 december 2016

Onderwerp: Wie meldt zich aan?!

Geacht VPT-lid,

In de vergadering van 26 september jl. is het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 februari jl. vastgesteld. Eén van de onderwerpen in het verslag was het rooster van aftreden van het huidige bestuur.

In februari 2017 loopt de eerste termijn van een aantal bestuursleden af.

In de vergadering van september jl. hebben wij als bestuur opgemerkt dat dit een goed moment is om te polsen wie van de leden interesse heeft om zich aan te melden als kandidaat voor een bestuursfunctie. Daaraan hebben wij toegevoegd dat deze inventarisatie plaatsvindt in het belang van de vereniging en zonder aan te geven wie van de zittende bestuursleden op wil gaan voor een 2e bestuurstermijn.

Het lijkt ons van belang dat de ledenvergadering voor de ALV van 13 februari 2017 een goede voordracht krijgt voorgelegd.

In de vergadering van september jl. is ook een werkgroep ingesteld die komt met voorstellen voor VPT 2020. Het voorstel van deze werkgroep komt op de agenda van de ALV van 13 februari a.s. en zal zeker de aandacht c.q. inzet van het bestuur nodig hebben.

Interesse: graag aanmelden voor 12 december a.s.

Wilt u meer informatie hebben of zijn er andere vragen dan kunt u met de voorzitter van het bestuur (gerda@kroeze-knol.nl) of uiteraard met de andere leden van het bestuur, contact opnemen.

In de week van 9 januari a.s. willen wij gesprekken gaan voeren met geïnteresseerden.

Met vriendelijke groet,

Gerda Kroeze-Knol
voorzitter

 

Huidige bestuursleden:

Gerbrand Borgdorff (gerbrand@theateradvies.nl)
Jelle van der Holst (info@jellevanderholst.nl)
Marc Kocks (mhkocks@gmail.com)
Henk Kroon (henk.kroon@tivolivredenburg.nl)
Rick Liesveld (r.liesveld@ziggodome.nl)
Jeroen Seeboldt (jeroen@seeboldt.com)

LID WORDEN