NIEUWS

20-04-2021

Zelfstandigenorganisaties pleiten voor ‘veeg’-regeling

Er komt heel voorzichtig weer wat perspectief voor ondernemers, die nu al meer dan een jaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het steunpakket heeft veel kunnen bijdragen aan overlevingskansen. Door het ontbreken van maatwerk is een aantal ondernemers hiervoor echter niet in aanmerking gekomen, waardoor hun kans op overleven wel erg klein is geworden.

 

Zelfstandigenorganisaties in de Klankbordgroep Tozo hebben meerdere malen bij de overheid aangedrongen op maatwerk in het steunpakket, maar dat is tot nu toe helaas niet gehonoreerd. Zij verwachten dan ook niet, dat de Tozo en de TVL nog zullen worden aangepast om de groep ondernemers, die buiten de boot is gehouden, alsnog te helpen.

 

Toch blijven de zelfstandigenorganisaties niet bij de pakken neerzitten. Zij gaan het kabinet vragen om een ‘veeg’-regeling in te stellen voor zelfstandigen, die geen gebruik hebben kunnen maken van Tozo en TVL en door overheidsmaatregelen nu in grote financiële nood verkeren. Het gaat om een eenvoudig en snel uit te voeren eenmalige compensatieregeling met een centraal en toegankelijk loket, zodat zelfstandigen niet opnieuw het bos in worden gestuurd.

 

Hoe moet die regeling er volgens jou uitzien? Op de website van ZZP-Nederland kunt u hiervoor een aantal vragen beantwoorden.

LID WORDEN