NIEUWS

18-10-2021

ZZP’ers niet geholpen met afschermen van woonadressen bij de KvK

De ministerraad heeft besloten om een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens op te volgen, waardoor de woonadressen van ondernemers en bestuurders vanaf 1 januari 2022 niet zomaar zichtbaar zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enkele partijen kunnen dan nog maar, met wettelijke toestemming de woonadressen inzien. Denk hierbij aan Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De woonadressen zijn dan niet meer zomaar voor particulieren of andere bedrijven op te vragen.

Maar, omdat adressen die bij de KvK als vestigingsadres zijn opgenomen, wel opvraagbaar blijven, zullen veel zzp’ers niet geholpen zijn met de nieuwe handelswijze. Want veel zzp’ers hebben hetzelfde vestigingsadres van hun bedrijf als hun woonadres. Dus blijft in deze gevallen het woonadres van de zzp’er gewoon zichtbaar en op te vragen in het Handelsregister.

De bedoeling van de wijziging in het Handelsregisterbesluit 2008 en de Datavisie Handelsregister is om ongevraagde marketing, intimidatie en bedreiging moeilijker te maken. ZZP Nederland pleit al jaren voor afschermen van privégegevens van zzp’ers in het Handelsregister. Slechts mondjesmaat worden er kleine verbeteringen doorgevoerd. In dit geval is er wel een verbetering, maar dus niet voor zzp’ers met hetzelfde woon- en vestigingsadres.

Het ministerie laat weten dat zij aan het onderzoeken zijn hoe deze adressen ook beschermd kunnen worden. Het kabinet komt in november met een aantal opties om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen van elke optie.

LID WORDEN