• Zichtlijnen in een aula, redactie, Zichtlijnen 68, januari 2000

  Wanneer een niet als zodanig ontworpen gebouw de functie van theater krijgt roept dat een hele reeks theatertechnische vragen op - vragen waarop geen standaard-antwoord te geven valt, juist omdat het altijd weer om anders geconstrueerde, gesitueerde en ingerichte bouwwerken gaat.

  Wat zijn de kwesties waarover altijd nagedacht dient te worden bij dit soort herbestemmingen?

  De vloer
  Met cement of beton kan het theater niet veel, je kunt er niets tijdelijk in vast maken. Een houten vloer van voldoende dikte is geschikter. De vloer dient voldoende dik te zijn om er in te kunnen schroeven en spijkeren. De vloer dient een voldoende groot oppervlak te hebben.

  Het gebruik van een vloer in een gymzaal, aula of een moderne sporthal zonder hiervoor voorzieningen te treffen betekent dat deze vloer vernield wordt. Tenminste beleggen met hardboard- of triplex platen en afdekken met balletvinyl, met een absoluut verbod tot het gebruik van schroeven en spijkers maar ook van kluiten kan hier een oplossing zijn.

  De wanden
  Hoe lang en hoe hoog zijn de wanden, van welk materiaal en van welke kleur? Wat is de reflectiewaarde voor geluid? Zijn er veel ramen? Is de constructie voldoende koudewerend? Hoeveel geluid van buiten laten de wanden door en zijn er oplossingen om dit aan te passen? Kan er aan de wanden materiaal opgehangen worden, bijvoorbeeld een stang om schijnwerpers op te hangen?

  Het dak of het plafond
  Hierbij komen ook weer de akoestische en isolerende aspecten aan de orde. Verder is het plafond, of de constructie die daaronder hangt, de basis voor het ophangen van belichtingsmateriaal. Een hoogte van 5,5 meter tussen vloer en plafond voor de schijnwerpers is het minimum.

  Het is mooi wanneer boven de schijnwerpers looppaden zijn zodat vanaf de looppaden de schijnwerpers gesteld kunnen worden. Wel blijft steeds een vrije hoogte van vijf meter als minimum gelden.

  Kan het plafond of dak nog zwaarder belast worden wanneer het de bedoeling is om ook afstopping of decormateriaal op te gaan hangen aan deze constructie. Ook hier weer geldt dat het maken van een materiaallijst met gewichten verhelderend inzicht kan geven.

  De verwarming en de ventilatie
  Wanneer de isolatiewaarden van wanden, vloer en plafond bekend zijn kan er gerekend worden aan verwarming en ventilatie. Dit is een grote post op de begroting. Zowel aanpassingen of aanleg als ook de instandhouding zijn duur.

  Nadat de voorstelling begonnen is, of kort daarvoor al, is de optimale temperatuur bereikt. De verwarming kan uit of op een lagere stand. Vaak dient er dan al begonnen te worden met ventileren. Een terzake deskundige kan hierin goed advies uitbrengen en ertoe bijdragen dat het voor het publiek en de spelers een aangename ruimte wordt.

  Publieksvoorzieningen
  Wanneer het de bedoeling is dat het publiek goed kennis kan nemen van de voorstelling dient er nagedacht te worden over zitplaatsen en de hoogte van de zitplaatsen achter elkaar. Een oplopende tribune dus, waarbij een tribune onmiddellijk problemen geeft aan de zijkant. Hoe komt het publiek van een tribune simpel beneden.

  Zijn er voldoende vluchtwegen en voldoen deze aan de criteria? Brandt de noodverlichting? Is er paniekverlichting? Mag er publiek na aanvang binnen en zo ja, wie vangt deze mensen op?

  Wie is als technicus verantwoordelijk voor de voorstelling? Wie is verantwoordelijk voor de zaal, voor calamiteiten en paniek bij het publiek? Mag er in de pauze gerookt worden en zo ja waar blijft de rook dan? Wie ruimt het serviesgoed op en hoeveel herrie maakt dat in de zaal?

  Licht en geluid
  Is er een licht - en geluidsinstallatie? Is deze in eigendom? Wie zorgt er voor of wie is er voor verantwoordelijk? Is het niet voordeliger om te huren per keer? De mogelijkheden met hetzelfde budget zijn dan groter. Een jaarbegroting opstellen is noodzakelijk.

  Energie- en communicatievoorzieningen
  De energievoorzieningen betreffen gas, water en stroom. Is er een aansluiting voor krachtstroom aanwezig? Zijn er voldoende telefoonaansluitingen , ook voor modems?

  Personeelsverkeer en goederentransport
  Voor de decortoegang dient op een vrachtauto gerekend te worden. De deuren horen van gelijkwaardige afmetingen te zijn. Lossen en laden van decors en rekwisieten dient beschermd tegen regen en wind te kunnen gebeuren. Bij het transport van grote voorwerpen dient er iemand naar de routing te kijken. De plaatselijke brandweer dient accoord te gaan met de inrichting. Zij eisen waarschijnlijk ook een theaterwacht.

  Terug

LID WORDEN