• Bijscholing voor theatertechnici, Zichtlijnen 28, april 1993

    Hoewel er reeds een aantal inschrijvingen binnen is voor de zevende bijscholingscursus, blijkt de groep technici van gezelschappen niet optimaal vertegenwoordigd te zijn.

    Wellicht komt dit voort uit onzekerheden rond de seizoensplanning toen in het decembernummer van Zichtlijnen het bericht tot inschrijving verscheen. Een snelle reactie naar de SOTT, Lindengracht 93, 1015 KD Amsterdam kan verhelderend werken omtrent mogelijkheden voor deelname aan de cursus die in september aanstaande van start gaat. De selectiegesprekken vinden plaats in mei en juni. In het decembernummer vindt u een aanmeldingsformulier.

    Voor diegenen die geen tijd hebben een twee jaar durende bijscholingscursus te volgen maar die door middel van korte cursussen hun kennis willen vergroten, vermelden we nogmaals dat de SOTT in samenwerking met Hydraudyne en SBW een cursus Hydrauliek/pneumatiek en een cursus hijsmaterialen zal organiseren. Voor inschrijving, zie het vorige nummer van Zichtlijnen.

    Terug

LID WORDEN