• Naar een opleiding geluidsontwerp, redactie, Zichtlijnen 105, maart 2006

  Tijdens de Vakbeurs Theatertechniek presenteerde Cees Wagenaar zijn plannen voor een opleiding geluidsontwerp. Hij wil mensen bij elkaar brengen en partners vinden om zo’n opleiding van de grond te krijgen. Eerste vraag: wat is het doel van zo’n opleiding?

  Het antwoord is dat hij het vakgebied wil verdiepen, breder wil maken, groter. Geluidsontwerpers leggen verschillende accenten en werken vanuit verschillende achtergrond. Ze zijn bezig met het klankbeeld van een voorstelling, met de akoestiek, de geluidstechniek, ze zijn op zoek naar de rol van geluid in de voorstelling, ze creëren geluiden, maken soundscapes, maken auditieve en muzikale geluidsontwerpen. De verbinden factor is het theatrale gebruik van geluid. Hij heeft bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt waarin elk karakter een eigen luidspreker had.
  Dan de praktische vraag: hoe te beginnen? Cees deed drie concrete voorstellen. Ten eerste is er vanuit OISTAT tijdens de Praagse Quadriennale in 2007 de gelegenheid voor ontwerpers om zich te presenteren. Zijn oproep is om een werkgroep te vormen die zorgt dat Nederlandse geluidsontwerpers zich in 2007 kunnen presenteren in Praag.
  Het tweede voorstel: juni 2006 komt er een werkweek geluidsontwerp, als vingeroefening voor de opleiding. Het thema is surround geluid. Wordt georganiseerd in samenwerking met de VPT. Het eerste deel bestaat uit theorie, hoorcolleges door gerenommeerde gastdocenten. Tweede deel is het realiseren van een beleving door surround geluid in een theater, inclusief materiaal, blokschema’s, bouwen, inregelen. Er zal ruimte zijn voor maximaal acht deelnemers. Presentatie an het resultaat op de VPT geluidsdag op 26 juni. Waar en wanneer de werkweek plaatsvindt en wat de kosten zullen zijn wordt binnenkort bekend gemaakt in de digitale nieuwsbrief van Zichtlijnen. Vanaf dat moment kunt u zich ook daadwerkelijk aanmelden.
  En punt drie: de verdere uitwerking van de opleiding. Het zal een instituut moeten zijn dat enerzijds steunt op een organisatie die het papier- en regelwerk voor zijn rekening neemt, anderzijds zal er input moeten komen van ervaren geluidsontwerpers. Er is dus een netwerk nodig van mensen die tot de formulering van zo’n opleiding komen. Wie zich wil aanmelden voor de OISTAT-werkgroep, de werkweek in juni of om mee te denken over de opleiding, kan contact opnemen met de VPT, secretariaat@vpt.nl

  Terug

LID WORDEN