• Theaterschool - Faculteit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Ben Hurkmans, Zichtlijn 11, juni 1990

  Theatertechnische opleiding, jazeker, maar wanneer? In het maart- en juninummer 1989 van de Nieuwsbrief van de Vereniging voor Podiumtechnologie werd gemeld dat per september 1990 een theatertechnische opleiding van start zou gaan in Amsterdam.

  Tot eind maart j.l. verkeerden beide partners in de speciaal daartoe aangegane samenwerkingsovereenkomst, namelijk de S.O.T.T. en de Theaterschool Amsterdam, ook in de veronderstelling dat de eerste 4-jarige dagopleiding voor theatertechnici inderdaad zou starten.

  Frits van den Haspel, studieleider van de S.O.T.T., heeft sinds september 1989 alle voorbereidingen getroffen.

  Om de start van de opleiding dan toch een jaar uit te stellen, moet je dus op een onoverkomelijk probleem zijn gestuit. Welnu, de Theaterschool bleek financieel niet in staat dit jaar de noodzakelijke investeringen voor de opleiding voor zijn rekening te nemen.

  Op de vraag of uitstel geen afstel betekent, kennen we het antwoord definitief in het najaar. De Theaterschool weet dan of het harde beleidsvoornemen om de opleiding in 1991 te starten ook financieel uitvoerbaar is. Tot die tijd blijft de samenwerkingsovereenkomst met de S.O.T.T. van kracht.

  Ben Hurkmans,
  directeur Theaterschool

  Terug

LID WORDEN