• Computerdag 1993, Han Ellenbroek, Zichtlijnen 31, oktober 1993

    De inschrijving voor de computerdag die op 13 september jl. had moeten plaatsvinden was erg mager. Slechts 15 deelnemers hadden zich op het moment van de sluitingstermijn aangemeld.

    Dat is te weinig om uit de kosten te komen. De organisatoren hebben daarom moeten besluiten de dag uit te stellen tot een nader bekend te maken datum.

    Na beraad over de oorzaken van de lage respons, zal via werving in Zichtlijnen alsnog gepoogd worden de benodigde 50 mensen bij elkaar te krijgen op een ander tijdstip.

    Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

    Terug

LID WORDEN