• Ledenvergadering, Nieuwsbrief 1, september 1988

  Op 30 augustus j.l. vond de ledenvergadering plaats. Enkele markante zaken die daar gepasseerd zijn, willen we de leden die niet aanwezig konden zijn, alsnog onder de aandacht brengen.

  Allereerst is er het feit dat de Vereniging dit jaar 10 jaar bestaat. Wij, de leden en het bestuur, proberen hier iets moois van te maken. Het begin is gemaakt vanuit het bestuur door Wigger Atsma, onze reeds 10 jaar onbezoldigde directeur, de Zilveren Speld van de Vereniging aan te bieden.
  Vervolgens hebben een aantal mensen gereageerd op het verzoek zitting te nemen in de commissie die zich met veiligheid gaat bezighouden, het vervolg op de dag in Arnhem. De volgende leden hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld: Martin Haars, Henk ter Haar, Henk Derek, John Lakwijk, Ron Wijnberg en Fred Vogel. Wanneer meer leden de behoefte voelen hieraan deel te nemen, zijn zij van harte welkom. De groep zal zich, na een eerste oriënterend gesprek, zeker tot de toeleveringsbedrijven wenden teneinde ook uit die kring een vertegenwoordiger in deze commissie op te nemen.

  In het middagprogramma heeft Reind Brackman een duidelijk betoog gehouden over de opzet van de nieuwe lichtregelinstallatie die in de nabije toekomst in Carré komt. Hierbij kwam duidelijk het gebruik van de MS-DOS Personal Computer aan de orde. Wellicht is het goed dat een aantal mensen zich opwerpt om het toepassingsgebied van deze PC-vorm voor het theaterbereik te onderzoeken. Het voorbeeld is al gegeven door de groep Macintosh-gebruikers onder leiding van Han Ellenbroek. Wie meldt zich bij het secretariaat?

  Het was prettig om bij het middagprogramma visite te ontvangen van leden van de BASTT, onze Belgische zusterorganisatie. Een aantal van hen is zelfs ook lid van onze Vereniging. Volgt u hun voorbeeld? Het adres is BASTT, Meistraat 2, B-2000 Antwerpen.

  De Vereniging kan terugkijken op een geode opening van haar 10e verenigingsjaar, zo waren althans de reacties van veel aanwezigen. De verzorging en medewerking van de mensen van Carré en de firma Croese was prima, onze dank daarvoor. De lezingen van Reind Brackman (Beo Brackman), John Haug (Electric Sound) en Leo van den Boogaard waren helder en duidelijk. De demonstratie van een aantal effecten van Cats en de rondgang door het decor was voor velen verrassend.

  Terug

LID WORDEN