• Sponsors van de Vereniging, Nieuwsbrief 2, november 1988

  Op de laatste ledenvergadering in Carré is wederom over sponsors gediscussieerd. De vraag is: doet het bestuur het nu zo slecht in z’n benadering of zijn de toeleveringsbedrijven ons echt niet goedgezind? Als je kijkt naar wat er feitelijk gebeurt, dan geloof je het eigenlijk niet.

  Rechts hiernaast prijken de namen van de bedrijven die ons voor het jaar 1988 financiële steun hebben verleend.

  De ledenvergadering werd afgesloten met een gebaar van Carré, de firma Croese Geluidstechniek BV, en de firma BEO Brackman, in de vorm van een tas met T-shirt van Cats, een tekening van het lichtplan en een tekening van het geluidsplan.

  Voor het bezoek aan de Fotokina heeft Flashlight een bijdrage toegezegd, waardoor het een stuk aantrekkelijker is geworden aan deze reis deel te nemen.

  En tenslotte bereikte u dit nummer doordat de firma Beyne de kosten van samenstellen, drukken en versturen voor zijn rekening neemt.
  Wij geloven dat de toeleveringsbedrijven graag willen meewerken, als hen tenminste goede en haalbare voorstellen worden gedaan. Hiervoor heeft het bestuur een commissie van goede ideeën geformeerd.

  Bedrijven die in het afgelopen verenigingsjaar financiële steun verleenden aan de Vereniging:

  • Audio Electronics BV
  • Beyne & Zn. BV
  • Controllux BV
  • Croese Geluidstechniek BV
  • Flashlight BV
  • Henk van der Geest Lichtontwerp
  • Konica Nederland BV
  • Mechalectron BV
  • De Reus BV
  • Roden Staal BV
  • Selectronic BV
  • Siemens Nederland BV
  • Hans Wolff & Partners BV

  Terug

LID WORDEN