• Symposium automatisering van toneelhijsinstallaties, Zichtlijnen 68, januari 2000

  Symposium automatisering van toneelhijsinstallaties

  Datum
  Maandag 20 en dinsdag 21 maart 2000

  Plaats
  Theater aan de Parade, Parade 23, ’s-Hertogenbosch

  Automatisering trekkenwand
  Sinds het begin van het vorig jaar is de nieuwe norm voor trekkenwanden van kracht. Deze norm stelt onder meer dat een handbediende trek nooit meer dan 75 kg last mag hijsen. Gevolg is dat in de komende vier jaar bijna elk theater met een redelijk gevuld speelplan zijn trekkeninstallatie zal moeten mechaniseren of automatiseren.

  Investering
  Volgens berekeningen, uitgevoerd door de VSCD, gaat het om een totale investering van ongeveer 225 miljoen gulden, verdeeld over alle theaters. Een enorme investering in een zeer korte tijd in een voor Nederland betrekkelijk nieuw en onbekend product.

  Symposium
  Voor iedereen die betrokken is bij de besluitvorming over deze investeringen organiseert de Vereniging voor Podiumtechnologie, in samenwerking met de VSCD, de commissie VGWT en Arbeidsinspectie een tweedaags symposium. Doel van dit symposium is om de deelnemers een handvat te bieden bij de beslissingen die ze moeten nemen in de komende periode en antwoord te geven op brandende vragen, zoals: zijn we werkelijk wettelijk verplicht om zoveel geld uit te geven? Moeten we alleen mechaniseren of ook automatiseren? Wat kost een elektrische trek? Mogen we zelf bepalen welke leverancier we willen? Hoe zit dat met Europese aanbesteding? Wat is eigenlijk het verschil tussen de diverse systemen? Deze en vele andere vragen komen aan de orde tijdens het symposium.

  Stappenplan
  Na het symposium bent u beter in staat om een stappenplan op te stellen en weet u meer over welke zaken u moet beslissen en wat de consequenties van uw beslissingen kunnen zijn. In dit symposium zal een groot aantal onderwerpen aan de orde komen die ene rol spelen bij de omschakeling naar een geautomatiseerde trekkenwand. In het ochtendprogramma houden sprekers uit binnen- en buitenland lezingen over diverse onderwerpen.

  Forumdiscussie
  Aan de hand van een enquête wordt op de eerste dag een forumdiscussie gehouden. In het forum zitten naast een aantal sprekers ook adviseurs van toneelhijsinstallaties.

  Demonstraties
  Een belangrijk onderdeel van de geautomatiseerde trekkenwand is het besturingssysteem. De mogelijkheden zijn zeer divers en de kosten lopen nogal uiteen. In het middagprogramma geven een aantal leveranciers uit de hele wereld demonstraties van hun besturingssystemen. U kunt zo in twee dagen zelf zien wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de systemen zijn en wat de belangrijkste verschillen zijn.

  Voor wie?
  Het symposium is bedoeld voor allen die beslissingen over de investeringen in de trekkenwand, dus zowel de beleidsambtenaar cultuur, als de directeur of bestuurslid van het theater, als ook het hoofd techniek en de direct betrokken technici.

  Voertaal
  De voertaal is Nederlands, een aantal lezingen en demonstraties is in het Engels of Duits.

  Tijden
  De eerste dag (maandag 20 maart) begint om 9.30 uur en wordt afgesloten met een diner, waarbij informeel met sprekers, bedrijven en andere deelnemers van gedachten kan worden gewisseld. De tweede dag duurt van 10.00 tot 16.30 uur. Er bestaat de mogelijkheid om ter plaatse te overnachten.

  Kosten
  De toegangsprijs bedraagt voor VPT-leden f. 250,- en voor niet-leden f. 500,-. Deze prijs is voor twee dagen en is inclusief koffie/thee en lunch op beide dagen en borrel en diner op de eerste dag. Deelnemers ontvangen een syllabus, waarin met de voordachten nog eens kan nalezen. De prijs voor een overnachting, indien via de organisatie is besteld, bedraagt f. 200,-. Er is een beperkt aantal overnachtingen via de VPT beschikbaar, deze zullen op volgorde van inschrijving toegewezen worden. Aanmelden bij het secretariaat. Inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling.

  Vervoer
  Theater aan de Parade is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf het station loopt u binnen tien minuten naar het theater. Als u de voorkeur geeft aan de auto dient u rekening te houden met een lange reistijd wegens de maandagochtendspits.

  Leden van de VPT zullen binnenkort door middel van een mailing nogmaals op de hoogte gesteld worden van dit symposium. Daar zal ook een inschrijfformulier bij zitten.

  De initiatiefnemers van deze dag zijn Gerbrand Borgdorff, Edith de Bruin, Martin Haars, Louis Janssen, Uri Rapaport en Luc Staub.

  Terug

LID WORDEN