• Technisch nieuws: Portaalzone onmisbaar?, Zichtlijnen 132, september 2010

    Karin Vullings publiceerde alweer meer dan twee jaar gelden haar onderzoek over de portaalzone en opperde het idee deze zone flexibel te maken.

    Haar artikel in Zichtlijnen leidde tot een levendige discussie in het blad en een bijeenkomst van de alumnivereniging AV-OTT van de opleiding theatertechniek over het nut en de nadelen van de huidige toneeltoren met zijn manteautorens en beweegbare portaalbrug. Het bureau Theateradvies uit Amsterdam besloot een enquête te houden onder ontwerpers en technici van theaters en gezelschappen om erachter te komen of de toneeltoren zoals we die kennen wel voldoet aan de eisen en wensen van ontwerpers en gebruikers. De uitslag van die enquête laat twee dingen zien, namelijk dat iedereen veel gebruik maakt van de portaalbrug en de manteautorens, maar dat niet iedereen er even gelukkig mee is. De technici van theaters zien geen reden om iets te veranderen. Technici van de gezelschappen zijn verdeeld, net als de ontwerpers. Deze laatste twee groepen zien niet direct hoe het anders moet, maar ze beschouwen de portaalbrug en de manteautorens vaak als sta-in-de-weg. De VPT zal over dit onderwerp een studiedag beleggen om de alternatieven te bespreken. In een volgende Zichtlijnen doen we verslag van de enquête en de studiedag.

    Terug

LID WORDEN