• Verenigingsnieuws, Uri Rapaport, Zichtlijnen 40, april 1995

  Verenigingsnieuws, Uri Rapaport, Zichtlijnen 40, april 1995

  Na de tegenvallende opkomst bij het bezoek aan de KNS in Antwerpen, kwam de overweldigende animo voor de rondleiding bij het Cirque du Soleil toch wat onverwacht. Het aantal aanmeldingen was een veelvoud van het aantal beschikbare plaatsen. We hopen dat degenen die we hebben moeten teleurstellen enigszins begrip hebben voor de situatie.

  Een technische rondleiding als deze is uniek en het aantal plaatsen was beperkt tot 35.

  Naar aanleiding van de uitnodiging heeft de telefoon op het secretariaat roodgloeiend gestaan met nogal eenvoudige vragen die eigenlijk al beantwoord werden in de brief. Het secretariaat kwam daardoor nauwelijks meer aan zijn werk toe en vraagt vriendelijk doch dringend om in het vervolg een beetje begrip te tonen en de verstrekte informatie voortaan beter te lezen.

  Gezien de enorme belangstelling voor Cirque du Soleil is het dus zaak om snel te reageren op de volgende aanbieding: het bestuur van de VPT heeft de firma Philips bereid gevonden om een deel van de reiskosten naar de ShowTech in Berlijn voor haar rekening te nemen. Deze beurs vindt plaats eind mei. Vul snel de bon in want ook hier geldt weer: Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Verdere informatie over de reis vindt u elders in het blad.

  Ook vindt u in dit nummer een uitnodiging voor de Lichtdag in Amersfoort, waarvan de voorbereidingen op dit moment in volle gang zijn. Het thema wijkt wat af van de vorige themadagen en zal zich op een wat bredere doelgroep richten. Ook hier is het weer zaak om tijdig te reageren!
  Zoals u merkt zijn er veel activiteiten, die het naast andere redenen zinvol maken om lid te worden; de VPT is meer dan alleen Zichtlijnen.

   

  Terug

LID WORDEN