• VPT-berichten: Email voor VPT door Lexis de Kievit, Zichtlijnen 67, november 1999

    Sinds kort is het voor het secretariaat mogelijk om van e-mail gebruik te maken.

    Om voortaan alle leden zonder hoge kosten en met grote snelheid te kunnen informeren over actuele zaken zouden wij graag van eenieder het e-mailadres hebben. Daarom een verzoek aan allen: stuur je e-mailadres naar secretariaat@vpt.nl

    Terug

LID WORDEN