• Verenigingsnieuws, Kees Vermeulen, Zichtlijnen 28, april 1993

  Zoals u reeds bekend is, hebben theatermakers zich internationaal georganiseerd in de Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre. Een mond vol Franse woorden voor een vereniging van toneelontwerpers, theatertechnici en architecten, kortweg de OISTAT genoemd.

  Secretariaat-generaal
  In Nederland wordt de sectie gevormd door een aantal VPT-leden onder voorzitterschap van VPT-voorzitter, Mark den Hertog. Het internationaal overleg vindt regelmatig plaats met behulp van een aantal commissies die ieder een onderwerp uit het vak bij de kop hebben genomen. Zo wordt er binnenkort een nieuwe woordenlijst van begrippen uit de theaterwereld in een aantal talen gerepresenteerd, Theatre Words.

  Nieuws van de OISTAT is dat het Secretariaat-generaal (ofwel het kantoor van de OISTAT) naar Amsterdam komt nadat het jarenlang in Praag was gehuisvest. Bovendien is met behulp van subsidie van WVC de OISTAT0commissie Geschiedenis en Theorie nieuw leven ingeblazen. Deze commissie komt in november ’93 in Amsterdam tezamen. De publicatiecommissie was onlangs eveneens in Amsterdam bijeen. Elders in dit blad leest u hierover een verslag.

  Wie is wie
  Wanneer ik dit stukje schrijf komen er op het secretariaat van de VPT regelmatig stapeltjes blauwe kaarten binnen waarop de gegevens van onze leden zijn ingevuld. Die kaarten dienen voor toestemming tot opname in het adressenbestand en vermelding in de nieuwe Wie is wie in de theaterwereld. Naar de mening van het bestuur is het boekje vooral handig als iedereen erin staat, daarom hebben wij er bij u allen in dit blad op aangedrongen de kaart ondertekend in te zenden. Maar verder dan dat zullen we niet gaan, omdat wij de privacy respecteren van onze leden die daar prijs op stellen. De inzendingstermijn is intussen gesloten.

  Veiligheid
  Een helm dragen onze acteurs en actrices niet op het toneel. U als technici draagt hooguit een petje. Toch moeten allen zich bewust zijn van de risico’s op het werk. De Commissie van aanbevelingen voor de veiligheid in het theater komt af en toe bijeen om te trachten het werk veiliger en minder belastend te maken. Zeker met de malusregeling voor de werkgevers bij opname in de WAO is dit ieders belang geworden, als het dat al niet was. De VPT is, denk ik, bij uitstek de aangewezen groep om discussies op gang te zetten over de manier van omgaan met de techniek en de risico’s hiervan. Zichtlijnen is een goed blad om artikelen over deze materie te plaatsen. De commissie van aanbevelingen is intussen met het Liftinstituut bezig om te trachten minimum keuringseisen voor trekinstallaties op te stellen. Als dat lukt, en dat ziet er voorlopig wel naar uit, kan een (vrijwillige) keuring na een (bijna) ongeluk een hoop problemen voorkomen met verzekerings- en Arbo-inspecteur. Wij houden u op de hoogte.

  Activiteiten
  De groepsreis naar Berlijn was vorig jaar een groot succes. Dit jaar zal de Showtech niet samenvallen met de Fotokina. Wij vragen ons als bestuur van de VPT af of we iets moeten organiseren of dat het wellicht wat veel wordt, ieder jaar. Een gedachte die ontstond nadat er op onze uitnodiging voor de SIEL in Parijs maar liefst 6 (zes!) personen reageerden. Spijtig voor hen wordt een bus dan veel te duur. Dus hebben we deze reis moeten afzeggen. We komen hier in augustus met u allen op terug.

  In april zal er in de nieuwe zaal in Gouda een lichtdag worden georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Noteer: 22 april!

  In mei willen we u nog iets trachten te bieden. U hoort nog hoe en wat.

  De ledenvergadering is vastgesteld op 24 augustus 1993. Dit wordt een interessante bijeenkomst. Wat het wordt houden we nog even geheim. Maar hou die dag vrij!

  Bent u al lid van de VPT? Is uw collega ook lid? Heeft u op- of aanmerkingen? 020-626 1219.

  Lid worden van de VPT, Zichtlijnen

  Terug

LID WORDEN