• VPT-berichten: Even voorstellen - Aafje Terwey, Zichtlijnen 67, november 1999

  Louis Janssen vroeg mij of ik interesse zou hebben om binnen het bestuur van de VPT het gebied Onderwijs te gaan behartigen. Dat lijkt me een aantrekkelijk idee.

  VPT, Aafje Terwey, ZichtlijnenSinds 1993 werk ik bij de Opleiding Theatertechniek (OTT), waar ik als coördinator van het tweede en derde leerjaar onder andere de stages begeleid. Zelf heb ik in 1980 een jaar Stage Management gestudeerd in Londen. Daarna heb ik een paar jaar als freelance technicus/rekwisiteur gewekt. Van 1984 tot 1990 was ik productieleider bij de Nederlandse Opera en daarna een aantal jaren manager van het Radio Filharmonisch Orkest.

  Mijn interesse voor de VPT heeft verschillende redenen. De OTT (de dagopleiding op HBO-niveau) vindt het belangrijk om, ook na het naderende vertrek van Frits van den Haspel als studieleider, goede contacten met het werkveld te blijven onderhouden. Naast Frits’ opvolger, Ruud de Koning, zal ik me daar via het VPT-bestuur voor inzetten. Daarnaast lijkt het mij leuk om de binnen onze opleiding opgedane ervaring, voor zover dat van toepassing is, voor VPT-leden toegankelijk te (blijven) maken. Voor mij persoonlijk is het bovendien een goed moment om mijn blik te verbreden door me bijvoorbeeld in bij- en nascholing te verdiepen.

  In het beleidsplan dat het VPT-bestuur vorig jaar heeft opgesteld, vond ik veel van deze punten terug. De laatste ledenvergadering heeft ons bovendien geleerd dat in de ons omringende landen veel cursussen worden georganiseerd door onze zusterorganisaties. Ik heb me voorgenomen te beginnen met het maken van een inventarisatie van het aanbod op het gebied van scholing, en van welke behoeften er leven. Ik doe dan ook een dringende oproep aan de VPT-leden om mij wensen en ervaringen met betrekking tot scholing toe te sturen.

  • Heeft u behoefte aan informatie over bestaande cursussen of scholing?
  • Zijn er onderwerpen waarover u een cursus zou wensen?
  • Heeft u positieve (of negatieve) ervaringen met bestaande cursussen?

  (E-mail en postadres van de VPT vindt u op de pagina hiernaast.)

  Inmiddels wordt duidelijk dat het belangrijkste aandachtspunt op het gebied van onderwijs voor de komende tijd de opzet van de kwaliteitscontrole van het middelbaar beroepsonderwijs zal worden.

  Op het moment dat de bijscholing die jarenlang door de SOTT verzorgd is, een goede en veilige toekomst lijkt te hebben, doet zich de luxe (?) voor dat op verschillende plaatsen in het land initiatieven worden ontplooid om dergelijke opleidingen te starten. Gezien de grote vraag naar geschoold personeel lijkt dit een gunstige ontwikkeling. Het is echter van zeer groot belang dat dit onderwijs gaat voldoen aan te formuleren beroepskwalificaties die passen binnen het theater. Het is immers de bedoeling dat collega’s die op termijn met een diploma van een van deze opleidingen het werkveld komen verrijken, ook inderdaad een aanwinst zullen blijken te zijn.

  De kwalificaties voor het MBO-onderwijs zullen hun oorsprong in het theater, en met name bij de theatertechniek, moeten vinden. De komende tijd zal ook van (de leden van) de VPT een behoorlijke inspanning gevraagd worden om zicht te houden op, en richting te geven aan deze komende veranderingen. Mocht u geïnteresseerd zijn hieraan een bijdrage te leveren, dan hoor ik ook dat graag.

  Terug

LID WORDEN