• Inhoudsopgave, Zichtlijnen 39, februari 1995

  Inhoudsopgave, Zichtlijnen 39, februari 1995

  Inhoudsopgave, Zichtlijnen 39, februari 1995

  Zichtlijnen 39, februari 19950 – Bedrijven aangesloten bij de Vereniging voor Podiumtechnologie
  1 – Voorwoord door Freek van Duijn
  3 – Variabele akoestiek in theaterzalen
  5 – Produktnieuws
  7 – Scheurtjes in het fijnmazige theaterbestel door Paul van Oort
  9 – Nieuwe leden Vereniging voor Podiumtechnologie
  11 – Toffe Tommy gaat naar Broadway door Manja Siebrecht
  15 – Er waren er driehonderd niet… door Freek Bloemers
  17 – Het aanslaan van lasten door Rinus Bakker
  23 – Computers en communicatiebeleid van De Trust door Stefan de Bruin
  25 – Lichtdag op 25 mei 1995
  26 – ARBO-dag in Utrecht door Frank Veerkamp
  28 – Respect door contrast door Esther Agricola
  33 – Nieuw geluid in de Lichtstad
  34 – Adverteerders in dit nummer
  35 – Het SOTT opent de inschrijving voor de bijscholingscursus
  35 – Europees Parlement doet uitspraak over maken en gewichten van vrachtauto’s
  36 – Inschrijfformulier SOTT
  36 – Aanmeldingsformulier Bijscholingscursus Theatertechniek
  37 – Bezoek aan de beurs Logistica door Frits van den Haspel
  38 – Verenigingsnieuws door Uri Rapaport
  41 – Theater Instituut Nederland
  41 – Beursagenda
  43 – Index Zichtlijnen jaargangen 1993 en 1994

  OISTAT-bulletin
  1 – De nieuwe Opera van Flyndebourne
  1 – Het OISTAT-bulletin stelt zich voor
  1 – This publication has been made possible by
  2 – Agenda
  3 – Activiteiten van de commissies
  3 – In Memoriam
  4 – Berichten van OISTAT-centra door Ernó Répaszky
  4 – OISTAT-bulletin

  Colofon

  Uitgever
  Stichting Publikaties Podiumtechnologie
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. – (wo. 9.00-17.00 uur) en fax: 020-4004353
  Internetadres: huizenga@euronet.nl

  Hoofdredactie
  Roelf Huizenga

  Eindredactie
  Frank Veerkamp
  Redactie-commissie
  Ed Beentjes, voorzitter
  Co Aldering
  Freek Bloemers
  Shirley Constapel
  Louis Janssen
  Jan Kramer
  Bert Middelweerd
  Uri Rapaport
  Gerard Tonen

  Aan dit nummer werkten mee
  Esther Agricola
  Rinus Bakker
  Freek Bloemers
  Stefan de Bruin
  Feek van Duijn
  Frits van den Haspel
  Louis Janssen
  Sierk Janszen
  Paul van Oort
  Uri Rapaport
  Manja Siebrecht
  Peter Vogel

  Voorpagina
  Tiptop Tommy Care-a-lot op Broadway (foto Marco Bakker)

  Advertenties
  Salemink Media BV
  Postbus 33
  7260 AA Ruurlo
  Tel. 05735-3033
  Fax 05735-1666

  Opmaak
  Frank Lever DTP

  Druk
  Grafisch Centrum Amsterdam

  Redactie-adres
  Zichtlijnen
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. – (wo. 9.00-17.00 uur) en fax: 020-6424771
  Internetadres: huizenga@euronet.nl

  Volgende nummer
  Het volgende nummer verschijnt eind april 1995. Kopij dient uiterlijk 15 maart op het redactie-adres te zijn.

  Zichtlijnen is het tweemaandelijkse orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en een uitgave van Stichting Publikaties Podiumtechnologie, waarin samenwerken de VPT, Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en de Vereniging van Theater- en Televisieproducenten. Zichtlijnen wordt automatisch aan de leden van deze verenigingen toegezonden. Om lid te worden van de Vereniging voor Podiumtechnologie kunt u bellen naar het secretariaat (020-6261219) of de bijgesloten antwoordkaart opsturen. Het lidmaatschap bedraagt f. 85,- per jaar.

   

  Terug

LID WORDEN