• Inhoudsopgave, Zichtlijnen 40, april 1995

  Inhoudsopgave, Zichtlijnen 40. april 1995

  Inhoudsopgave, Zichtlijnen 40. april 1995

  Zichtlijnen 40, april 19951 – Voorwoord door Freek van Duijn
  2 – Creativiteit struikelt over wet en techniek? door Gerard van der Maat
  7 – Mechanische systemen voor variabele zaalakoestiek door Peter Vogel
  9 – Een nieuwe schouwburg? Twee jaar van je leven! door Henk Gerding, Paul van Oort en Gerard Tonen
  14 – Een Meccano-doos in Groningen door Esther Agricola
  20 – Cirque du Soleil brengt fabuleuze show door Gerrit Reus
  25 – De Machinerichtlijn door G. Drieling
  28 – De Praagse Quadriënnale: tijd voor een terugblik door Saskia de Leeuw
  35 – Handen af van het panfluitonderwijs! door Freek Bloemers
  36 – De automatisering van de theaterkassa door Jaap Lampe
  39 – Scholingsbehoefte van theatertechnici in kaart gebracht door Frank Veerkamp
  42 – Chinees dagboek door Peter de Kimpe
  45 – Een agenda voor iedereen in het theatervak
  46 – Wie wil er in Wie is Wie?
  47 – Ingezonden stukken: Besparing mankracht geen verkoopargument door Aryan Kleijkamp
  47 – Ingezonden stukken: Bij het overlijden van Carel Birnie op 10 maart 1995 door Onno Greiner
  48 – Controllux Lichttechniek
  48 – Oproep
  49 – Beursagenda
  49 – Uitnodiging voor de diploma-uitreiking van de Opleiding Theatertechniek
  49 – Rectificatie
  49 – Adverteerders in dit nummer
  50 – Cursus over norm NEN-EN 60204-1
  51 – Verenigingsnieuws door Uri Rapaport
  51 – Nieuwe leden Vereniging voor Podiumtechnologie
  51 – Met de VPT naar Berlijn
  51 – Produktnieuws
  52 – Siel ’95 door Frits van den Haspel
  52 – Lichtdag in de Amersfoortse Flint

  OISTAT-bijlage
  1 – PQ’95 door Jarmila Gabrielova
  1 – Deze publikatie wordt mogelijk gemaakt door
  2 – PQ’95 en OISTAT
  2 – De vergadering van het Executief Comité te Boedapest van 4 tot 6 november 1994
  2 – Kalender van de OISTAT-evenementen
  3 – Verslagen van de OISTAT-centra
  4 – De ontmoeting van de vakcommissie Scenografie in Beijing van 9-12 december 1994 door Timo Martinkauppi
  4 - Colofon

  Colofon

  Uitgever
  Stichting Publikaties Podiumtechnologie
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. – (wo. 9.00-17.00 uur) en fax: 020-4004353
  Email: huizenga@euronet.nl

  Hoofdredactie
  Roelf Huizenga

  Eindredactie
  Frank Veerkamp

  Redactie-commissie
  Ed Beentjes, voorzitter
  Freek Bloemers
  Shirley Constapel
  Louis Janssen
  Jan Kramer
  Bert Middelweerd
  Uri Rapaport
  Gerard Tonen

  Aan dit nummer werkten mee
  Esther Agricola
  Freek Bloemers
  G. Drieling
  Henk Gerding
  Onno Greiner
  Frits van den Haspel
  Louis Janssen
  Aryan Kleijkamp
  Peter de Kimpe
  Jaap Lampe
  Saskia de Leeuw
  Gerard van der Maat
  Paul van Oort
  Uri Rapaport
  Gerrit Reus
  Gerard Tonen
  Peter Vogel

  Voorpagina
  Cirque du Soleil: Baroques (foto Al Seib)

  Advertenties
  Salemink Media BV
  Tel. 05735-3033
  Fax 05735-1666

  Opmaak
  Frank Lever DTP

  Druk
  Grafisch Centrum Amsterdam

  Redactie-adres
  Zichtlijnen
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. – (wo. 9.00-17.00 uur) en fax: 020-6424771
  Internetadres: huizenga@euronet.nl

  Volgende nummer
  Het volgende nummer verschijnt eind juni 1995. Kopij dient uiterlijk 10 mei op het redactie-adres te zijn.

  Zichtlijnen is het tweemaandelijkse orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en een uitgave van Stichting Publikaties Podiumtechnologie, waarin samenwerken de VPT, Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en de Vereniging van Theater- en Televisieproducenten. Zichtlijnen wordt automatisch aan de leden van deze verenigingen toegezonden. Om lid te worden van de Vereniging voor Podiumtechnologie kunt u bellen naar het secretariaat (020-6261219) of de bijgesloten antwoordkaart opsturen. Het lidmaatschap bedraagt f. 85,- per jaar.

  Terug

LID WORDEN