• Inhoudsopgave, Zichtlijnen 42. augustus 1995

  Inhoudsopgave, Zichtlijnen 42. augustus 1995

  Inhoudsopgave, Zichtlijnen 42. augustus 1995Zichtlijnen 42, 1995

  1 – Voorwoord door Freek van Duijn
  2 – Het volle pond, twee Kuipen voor René Froger door Rinus Bakker
  6 – Aantekeningen uit Praag door Saskia de Leeuw
  14 – De zomerfestivals door Gerrit Reus
  23 – Variabele akoestiek in theaterzalen, golfveldsynthese door Peter Vogel
  26 – Niemand praat meer over het toneel en zo hoort het ook! door Freek Bloemers
  27 – Een eigen gebouw voor het RO Theater door Esther Agricola
  29 – Hydrauliek door Ab van Ginhoven
  31 – De post: Gewaardeerd advies door Arthur van Maurik
  32 – De post: Geluidstechnici horen niet in de zaal door Piet de Koning
  33 – De post: Waar is de veiligheidscommissie (mee bezig)? door Rinus Bakker
  33 – Strand Lighting
  33 – OISTAT op het Internet
  34 – Scenofest ’95! in Utrecht
  34 – Nieuwe leden voor de Vereniging voor Podiumtechnologie
  34 – Ledenvergadering VPT: dinsdag 29 augustus Theater Carré
  34 – Rectificatie
  35 – Berlijn ShowTech ’95 door Frits van den Haspel
  36 – Nederland krijgt twee eervolle vermeldingen op de PQ’95
  37 – Nieuw verschenen
  37 – Adverteerders in dit nummer
  38 – Beursagenda
  38 – Studiedag beheersbaarheid van brand en brandschade
  39 – VPT en haar leden op Internet door Louis Janssen
  43 – Boeken
  43 – Seminars tijdens de Vakbeurs Pro Audicom
  44 – Diploma-uitreiking Opleiding Theatertechniek
  44 – Bedrijfshulpverlener
  44 – Donateurs Vereniging voor Podiumtechnologie
  44 – Telefoon/fax wijziging
  45 – Bedrijven aangesloten bij de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Colofon

  Uitgever
  Stichting Publikaties Podiumtechnologie
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. – (wo. 9.00-17.00 uur) en fax: 020-4004353
  Email: huizenga@euronet.nl

  Hoofdredactie
  Roelf Huizenga

  Eindredactie
  Frank Veerkamp

  Redactie-commissie
  Ed Beentjes, voorzitter
  Freek Bloemers
  Shirley Constapel
  Hans Floberg
  Louis Janssen
  Jan Kramer
  Bert Middelweerd
  Uri Rapaport
  Gerard Tonen

  Aan dit nummer werkten mee
  Esther Agricola
  Rinus Bakker
  Freek Bloemers
  Ab van Ginhoven
  Frits van den Haspel
  Louis Janssen
  Saskia de Leeuw
  Uri Rapaport
  Gerrit Reus
  Peter Vogel

  Voorpagina
  Les voisins, levensgrote en levensechte poppen van Claude Merle, te zien op het Oerol-festival (foto Fotostudio Hart en Kamstra)

  Advertenties
  Salemink Media BV
  Tel. 05735-3033
  Fax 05735-1666

  Opmaak
  Frank Lever DTP, Maastricht

  Druk
  Drukkerij De Rijn BV, Dieren

  Redactie-adres
  Zichtlijnen
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  Tel. – (wo. 9.00-17.00 uur) en fax: 020-4004353
  Email: huizenga@euronet.nl

  Rechthebbenden
  De redactie heeft waar mogelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen van illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is verzoeken wij rechthebbenden contact met ons op te nemen.

  Volgende nummer
  Het volgende nummer verschijnt medio oktober 1995. Kopij dient uiterlijk 13 september op het redactie-adres te zijn.

  Zichtlijnen is het tweemaandelijkse orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en een uitgave van Stichting Publikaties Podiumtechnologie, waarin samenwerken de VPT, Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en de Vereniging van Theater- en Televisieproducenten. Zichtlijnen wordt automatisch aan de leden van deze verenigingen toegezonden. Om lid te worden van de Vereniging voor Podiumtechnologie kunt u bellen naar het secretariaat (020-6261219) of de bijgesloten antwoordkaart opsturen. Het lidmaatschap bedraagt f. 85,- per jaar.

  Terug

LID WORDEN