CKS in Sneek zoekt Hoofd publiek & markt

Wij zijn op zoek naar een enthousiast

Hoofd Publiek & Markt
0,8 - 1,0 fte op basis van een 36-urige werkweek

Het hoofd Publiek & Markt bepaalt en geeft uitvoering aan het integraal PR-, communicatie- en marketingbeleid. Ook het sponsor- en vriendenbeleid en de zakelijke verhuur valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd Publiek & Markt. Samen met een team bevlogen medewerkers is het meewerkend hoofd als voortrekker gericht op het optimaliseren van de kwaliteit en het maximeren van de interne en externe communicatie van de organisatie.

CKS bestaat uit Theater Sneek, poppodium Bolwerk, kunstencentrum Atrium en cultuurbureau Akte2. Deze merken worden los van elkaar gevoerd. Waar mogelijk worden dwarsverbanden gelegd, zowel in programmering als publiciteit. CKS is een prachtclub om voor te werken, met een grote diversiteit aan diensten, een informele sfeer en veel mogelijkheden om eigen initiatieven te ontplooien.

Binnen CKS vinden we verbinding tussen de bedrijfsonderdelen en samenwerking met externe partijen erg belangrijk. Kunst en cultuur voor iedereen is onze missie. Bij het volbrengen hiervan verliezen we onze drie kernwaarden niet uit het oog: verbindend, bevlogen en gastvrij.

Plaats in de organisatie
Als hoofd Publiek & Markt geef je leiding aan de afdeling Marketing en Publiciteit binnen CKS. Daarnaast maak je deel uit van het managementteam. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder van CKS.

Taken en verantwoordelijkheden

 • verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het sponsoring-, marketing- en publiciteitsbeleid, positionering en productontwikkeling;
 • verricht marktonderzoeken en ontwikkelt langetermijnmarktstrategieën, je maakt daarbij gebruik van de aanwezige expertise op het gebied van data-analyse;
 • voert overleg over de mogelijkheden van fondsenwerving en ontwikkelt commerciële activiteiten;
 • verantwoordelijk voor de vormgeving, productie en verspreiding van alle publiciteitsuitingen;
 • onderhoudt perscontacten met plaatselijke en landelijke media;
 • is verantwoordelijk voor het aanleveren van PR-materiaal aan de perspublicaties;
 • zorgt voor maximale zichtbaarheid van de merken en activiteiten van CKS;
 • rekent ook de zakelijke verhuur tot zijn/haar verantwoordelijkheid;
 • is verantwoordelijk voor de voering van voortgangsgesprekken en coaching van de medewerkers in hun ontwikkeling;
 • draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van CKS-beleid, stelt een eigen afdelingsplan op en kan daarop reflecteren;

 

 • vertegenwoordigt CKS in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • is als gastheer of gastvrouw regelmatig aanwezig bij voorstellingen en presentaties;
 • volgt en signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar CKS;
 • is budgetverantwoordelijk voor de afdeling Publiek & Markt.


We zoeken iemand die:

 • liefde voor cultuur heeft;
 • affiniteit heeft met cultuureducatie, theater- en concertaanbod;
 • zowel online als offline vernieuwing kan aanjagen;
 • affiniteit heeft met verschillende doelgroepen;
 • een loyale en betrouwbare groepsspeler is en in samenwerking vorm geeft aan de totaalprogrammering van CKS;
 • strategisch beleid kan ontwikkelen en er standvastig uitvoering aan kan geven;
 • een ondernemende en tegelijk sociaal betrokken houding heeft;
 • hands-on is;
 • samenwerking en kansen opzoekt;
 • out of the box kan denken en over veel creativiteit beschikt;
 • een mensenmens is, met oog voor goede communicatie, groepsdynamiek en die goed kan luisteren.


Het betreft bij aanvang een aanstelling voor bepaalde tijd voor de periode van een jaar, met uitzicht op voortzetting van de overeenkomst. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring binnen de Cao-KE salarisschaal 12. 

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij:
dhr. Wiebren Buma, directeur-bestuurder CKS: 06-28811699 of wiebren.buma@cks.nl.

Sollicitaties o.v.v. Hoofd Publiek & Markt kunnen voor 20 oktober worden gericht aan:
dhr. Saco van der Laan, manager HRM: saco.vdlaan@cks.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden in twee rondes plaats op 25 en 28 oktober.

LID WORDEN