Stichting OSAT

OSAT staat voor Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek. OSAT coördineert het overleg tussen het werkveld en het podiumtechnisch onderwijs. De bij OSAT aangesloten leden zijn Mbo-opleidingen Podium- en Evenemententechniek (PET). OSAT is opgericht in 2000.

Wat is OSAT?
Binnen de Stichting OSAT overleggen de verschillende partijen met elkaar die bij het onderwijs in de podium- en evenemententechniek betrokken zijn. Aan de ene kant de instellingen die het onderwijs verzorgen, aan de andere kant de theaters, zalen en podia die de beroepspraktijk vertegenwoordigen. Het doel van OSAT is om tot het best mogelijke onderwijs te komen, afgestemd op de behoeften en eisen van de beroepspraktijk en op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De twee belangrijkste organen binnen OSAT zijn het onderwijsoverleg (hierin zijn de scholen vertegenwoordigd) en het werkveldoverleg (hierin is de beroepspraktijk vertegenwoordigd).

Belang OSAT voor het werkveld
Het belang van OSAT voor het werkveld is groot. OSAT biedt het werkveld de gelegenheid zijn stem te laten horen over theatertechnisch onderwijs. Binnen OSAT blijft het werkveld op de hoogte van wat er speelt, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt voor podiumtechnici.

Projectleiding OSAT bij VPT
Sinds mei 2007 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting OSAT en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT). Hierin is vastgelegd dat de VPT de projectleiding en het secretariaat voert. U komt met OSAT in contact door een e-mail te sturen naar info@osat.nl
De projectleider stuurt de twee overleggen van OSAT aan, het werkveldoverleg en het onderwijsoverleg, en zorgt voor uitvoering van het werkplan.

OSAT bestuur
Het bestuur van OSAT bestaat uit:

 • Bram de Ronde (Nationale Opera & Ballet) – voorzitter
 • Jeltsje In der Rieden (SPRING Performing Arts Festival)
 • Hans Ligtermoet (Ligtermoet Advies & Ondersteuning)

Het OSAT bestuur wordt ondersteund door Els Wijmans (VPT, projectleider OSAT).

OSAT werkveldoverlegFrans Huneker OSAT
Het werkveldoverleg is hét orgaan dat het onderwijs adviseert over de behoeften en noden van de sector. Dit is de plek waar het werkveld zich uitspreekt over voorstellen en mogelijke verbeteringen aanzwengelt.

Het OSAT werkveldoverleg bestaat uit:

 • Els Wijmans (VPT, projectleider OSAT) – voorzitter
 • Frans Huneker – Nationale Opera & Ballet
 • Kees Klooster – Kunstlinie Almere Flevoland
 • Marco de Koff – Ampco Flashlight Rental, Rigging Box, Spotrental
 • Jaap Oostveen – Jaap Oostveen ondersteuning & advies
 • Willem Westermann – Vereniging van EvenementenMakers (VVEM)

OSAT onderwijsoverleg
De volgende onderwijsinstellingen zijn lid van OSAT en vertegenwoordigd in het OSAT-onderwijsoverleg:

 • Arcus College (Heerlen)
 • Deltion College (Zwolle)
 • Friesland College (Leeuwarden)
 • Grafisch Lyceum Rotterdam (Rotterdam)
 • Herman Brood Academie (Utrecht)
 • MBO College Hilversum (Hilversum)
 • Mediacollege Amsterdam (Amsterdam)
 • Noorderpoortcollege (Groningen)
 • Rijn IJssel ROC (Arnhem)
 • ROC A12 (Ede)
 • ROC van Twente (Hengelo)
 • ROC West-Brabant (Bergen op Zoom)
 • SintLucas (Eindhoven)
 • St. Hofplein Rotterdam (Rotterdam)
 • Stichting ROC Midden Nederland (Utrecht)
 • ROC Tilburg (Tilburg)
 • ROC Friese Poort (Drachten)

Publicaties

 • Download hier het huidige Eindtermendocument BMT (2005)
 • Donwload hier het huidige Stageprotocol (2009)

LID WORDEN