EVENEMENTEN

18-04-2016

Informatiemiddag Afschaffing VAR

Maandag 18 april 2016, TivoliVredenburg Utrecht

Op maandag 18 april organiseerde de VPT in samenwerking met de VNPF, VSCD, NAPK, VVEM en Cultuurconnectie een informatiemiddag over de afschaffing van de VAR. Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht en zal de VAR vervallen. De VAR kan vervangen worden door een (model)overeenkomst.

Er werd ingegaan op de gevolgen van de Wet DBA voor zowel ZZP'ers als voor werkgevers. Aan bod kwamen ook de Wet Werk en Zekerheid, de zelfstandigenaftrek en alternatieven voor het inrichten van arbeidsrelaties.

Lees hieronder de belangrijkste conclusies van deze bijeenkomst.

  1. Een modelovereenkomst biedt geen zekerheid.
  2. Een modelovereenkomst waarin staat dat er sprake is van zelfstandigheid is niet van betekenis als hiervan in de werkelijkheid geen sprake is.
  3. Onze sector heeft de broodnodige kennis opgedaan en zal dit moeten blijven doen. Het hoort bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en -nemer om zich in te lezen in deze materie. De Belastingdienst biedt veel informatie. Zie bijv. hun website en de Handreiking beoordelingskader arbeidsrelaties.
  4. De implicaties van de wetswijziging beginnen langzaam te leven onder de leden van alle organiserende verenigingen van deze informatiemiddag.
  5. De (in zekere zin onterechte) zekerheid die de VAR gaf aan zowel opdrachtgevers als -nemers, zal verdwijnen. De onzekerheid van vóór de VAR zal terugkeren. 
  6. Er is een overgangsjaar. Gebruik dit jaar om opnieuw naar de arbeidsrelatie kijken. Dit overleg kan als resultaat hebben dat mensen in dienst genomen moeten worden.
  7. Het is lastig om te bepalen wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Men zal zich vooralsnog moeten beroepen op een logische inpterpretatie van de kenmerken.

Documentatie
Tijdens de bijeenkomst waren er verschilldende materialen beschikbaar, download ze hieronder.

Naar aanleiding van deze dag verscheen in de Theatermaker (jaargang 137, nummer 3, zomer 2016) het artikel "Een woud van narigheid" door Joost Ramaer.

Programma

13:00 – 13:30 uur
13:30 – 13:35 uur
13:35 – 13:40 uur
13:40 – 14:05 uur
14:05 – 14:35 uur

14:35 – 15:00 uur
15:00 – 15:20 uur
15:20 – 15:25 uur 
15:25 – 16:25 uur 

Inloop met koffie en thee
Welkomstwoord namens TivoliVredenburg: Henk Kroon
Welkomstwoord Berend Schans (dagvoorzitter)
Key Note speaker Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs)
Transitie van VAR naar DBA door mr. Stan Rethans (Belastingdienst Projectgroep DBA) en mr. Peggy van der Hust (Belastingdienst Projectgroep DBA)
Vragenronde
Korte pauze
Inleiding op vervolg middagprogramma
Uitwerking praktijkvoorbeelden

  Panel:
  Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs)
Peter van den Bunder (FNV-KIEM)
Hannah Vera Hess (advocaat ARBOR)
Stan Rethans (Belastingdienst Projectgroep DBA)
Peggy van der Hust (Belastingdienst Projectgroep DBA)
16:25 – 17:00 uur
17:00 – 18:00 uur
Vragenronde, waar ook alternatieven voor arbeidsrelaties aan bod komen
Netwerkborrel

 
 

LID WORDEN