NIEUWS

05-11-2021

Algemene ledenvergadering 22 november

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 22 november 2021 om 15:00 uur. Voor deze vergadering zouden we voor het eerst in lange tijd weer fysiek samenkomen. Met na afloop een rondleiding door het nieuwe Theater Zuidplein en een afsluitende borrel.

Echter, door de verscherpte Corona maatregelen zou echter de essentie van de laatste twee onderdelen van deze bijeenkomt verloren gaan, namelijk elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Dit, in combinatie met het advies van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken, hebben ons doen besluiten de ALV digitaal doorgang te laten vinden. De zoomlink voor de vergadering zullen we u na aanmelding mailen. Aanmelden kan nog altijd op: info@vpt.nl

Kom naar de ALV en praat mee over de VPT

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

14:50 uur – digitale inloop

15:00 uur – aanvang algemene ledenvergadering

  1. Opening ALV
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV 28 juni 2021
  5. Kascontrolecommissie – decharge financieel jaarverslag 2020
  6. Beleidsplan 2022
  7. Begroting 2022 
  8. Verkiezingen bestuur
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

16:30 uur – einde algemene ledenvergadering/start rondleiding
17:30 – 18:30 uur Borrel

Deelname is kosteloos, maar u dient zich wel aan te melden via: info@vpt.nl.

Hier kunt u de vergaderstuken downloaden

In deze vergadering gaan we ook nog stemmen over het financieel jaarverslag 2020 dat in de vorige ALV besproken werd. De stukken van de vorige vergadering vindt u hier.

Wij hopen u te zien op maandag 22 november!

Het bestuur van de VPT

LID WORDEN