NIEUWS

26-10-2017

Nationale Opera & Ballet wint rechtszaak Siegfried

Nationale Opera & Ballet is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen een boete die wegens gevaarlijke werkomstandigheden was opgelegd tijdens de repetitieperiode van opera Siegfried. De arbeidsinspectie (c.q de minister) verplichtte Nationale Opera & Ballet een hekwerk te plaatsen. Het beroep werd door Nationale Opera & Ballet gewonnen met de volgende motivatie:
“[De Raad van State] acht het standpunt van de minister onjuist dat bij het oordeel of een collectieve maatregel toegepast kan worden, de artistieke waarde van de productie geen rol kan spelen […] Als de artistieke waarde van de productie door de toe te passen maatregelen teniet wordt gedaan of zodanig wordt aangetast dat de artistieke waarde van de voorstelling niet in stand blijft, is een dergelijke maatregel (noot van de redactie: nl. het nemen van een collectieve maatregel) niet toepasbaar en uitvoerbaar. [Nationale Opera & Ballet] heeft gemotiveerd waarom een hekwerk en leuning een zodanige aantasting van het toneelbeeld en het artistiek concept zijn dat deze maatregel niet uitvoerbaar is. Volgens de Arbocatalogus is het dan toegestaan om werkprocedures toe te passen zoals [Nationale Opera & Ballet] heeft gedaan.”

Met deze uitspraak blijft het uitgangspunt van de Arbocatalogus dat werkprocedures (zoals repetitieproces) worden toegepast in situaties waar conventionele maatregelen als hekwerken, vangnetten of persoonlijke valbescherming niet toepasbaar zijn, van kracht.

Bron: Nationale Opera & Ballet

Zie ook:

LID WORDEN