NIEUWS

21-06-2016

Nieuwe flexwetten: ‘Een woud van narigheid’

Naar aanleiding van de afschaffing van de VAR en de intreding van flexwetten als de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), organiseerden vijf brancheorganisaties waaronder de VPT, op maandag 18 april j.l. een informatiemiddag in TivioliVredenburg.

Joost Ramaer maakte een verslag van deze middag welke gepubliceerd werd in de Theatermaker, jaargang 137, nummer 3, zomer 2016.

Bron: Theatermaker

LID WORDEN