NIEUWS

13-09-2017

Poppodia en -festivals in cijfers 2016

Op dinsdag 12 september 2017 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2016) van 53 poppodia en 44 popfestivals.

Download hier de volledige publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016'.

N.B. Dit is een interactieve PDF. Open het bestand in Adobe Reader.

Activiteiten en bezoek

 • De VNPF poppodia organiseerden in 2016 samen 17.559 activiteiten, die door 4,8 miljoen mensen werden bezocht.
 • Alle muziekactiviteiten samen trokken ruim 87% van alle bezoeken.
 • In totaal werden 24.094 muziekoptredens gegeven.
 • Het aandeel Nederlandse artiesten bedroeg bij concerten gemiddeld 65% en bij clubavonden gemiddeld 82%.
 • Van alle bezoeken werd 3,6 miljoen keer entree betaald (81%).
 • Van alle muziekactiviteiten was 19% uitverkocht.

Inkomsten

 • De VNPF poppodia realiseerden in 2016 een gezamenlijke omzet van € 139,8 miljoen.
 • De poppodia genereerden voor bijna 60% aan publieksinkomsten door kaartverkoop (35%) en horeca (25%).
 • Samen met besloten verhuur (2%), sponsoring (2%) en overige inkomsten (9%) komt dit op een totaal van 72,5% aan eigen inkomsten.
 • Om alle activiteiten mogelijk te maken droegen overheden en fondsen bij door middel van subsidies (27,5% van de totale inkomsten).
 • Gemiddeld gaf het publiek € 15,98 per betalend bezoek uit aan entreegeld.
 • De gemiddelde horecaomzet per bezoek bedroeg € 9,51

Uitgaven

 • De totale uitgaven van de VNPF poppodia bedroegen € 138,1 miljoen in 2016.
 • Van alle poppodia was 98% een non-profit instelling, zonder winstoogmerk.
 • De poppodia gaven hun geld met name uit aan programma (33%), personeelslasten (33%) en huisvestingkosten (15%).

Werk

 • In 2016 waren 7.348 mensen werkzaam bij de VNPF poppodia.
 • Vrijwilligers zijn voor de meeste poppodia van wezenlijk belang voor de bedrijfsvoering. In 2016 vormden zij 59% van alle medewerkers en namen samen 21% van alle gewerkte uren voor hun rekening.

Popfestivals

 • De 44 VNPF popfestivals telden in 2016 bijna 2,5 miljoen bezoeken. Hierbij werd bijna 650.000 keer entree betaald en waren er ruim 1,9 miljoen gratis bezoeken.
 • Deze popfestivals hadden een gezamenlijke omzet van ruim € 140 miljoen, waarvan 72% werd gegenereerd door de festivals met entreeprijs.
 • Bij gratis toegankelijke festivals komt gemiddeld 86% van de inkomsten door publiek. Bij festivals met entreeprijs is dit zelfs 93%.

Eind 2017 verschijnt (i.s.m. APE/OCW) nog een rapport waarin de trends en ontwikkelingen van de laatste jaren worden uitgelicht. De belangrijkste economische trend in vergelijking met de jaarcijfers 2015 is een verdere toename van consumentenvertrouwen en publieksuitgaven, die zich vertaald in meer kaartverkoop en meer horeca-omzet (per bezoek).

Bron: Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)

LID WORDEN