• Aanbevelingen veiligheidsvoorschriften, Zichtlijnen 28, april 1993

  In de vorige nummers van Zichtlijnen heeft u kennis kunnen nemen van deel 1 van de Duitse aanbevelingen veiligheidsvoorschriften voor het theater, vertaald en op de de Nederlandse situatie toegepast. In dit nummer volgt nu deel 2.

  DEEL 2 De organisatie van de veiligheid in het theater

  1 Algemeen
  Veiligheidsvoorschriften, regels en richtlijnen worden geformuleerd en uitgevaardigd op grond van ervaringen, analyse en inzichten over gevaren voor mensen en dingen in het werkproces.

  Zij zijn het resultaat van doelgerichte en vooruitziende inspanning van specialisten op het gebied van arbeidsbescherming.

  Gevaren tijdens het arbeidsproces kunnen afhankelijk van de stand van wetenschap en techniek worden onderkend en de daarmee gepaard gaande risico’s kunnen worden beïnvloed.

  Een logisch gevolg van deze stelling is de plicht en de verantwoordelijkheid van ieder die bij het arbeidsproces betrokken is werkomstandigheden te scheppen die geen gevaar opleveren, de menselijke waarden niet aantasten en het milieu niet onnodig belasten.

  1.1 – Verantwoordelijkheid
  De juridische verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het werk en voor het doorvoeren van de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van bescherming van werk en gezondheid ligt bij het theater of de organisatie, onafhankelijk van de eigendomsvorm. Teneinde inzicht te krijgen in de materie werkt de directie nauw samen met vertegenwoordigers en instellingen van bij het arbeidsproces betrokken personen.

  Bij het oplossen van problemen dienen specialisten op het gebied van arbeidsomstandigheden als adviseurs te worden betrokken. Bij grotere instellingen kunnen deze adviseurs als vaste medewerkers worden geïntegreerd.

  1.2 – Veiligheidsvoorzieningen
  Het werken aan de veiligheid in het theaterbedrijf omvat een breed en moeilijk af te bakenen terrein. De situatie op de werkplek in het theater verandert voortdurend. De volgende aspecten vragen de grootste aandacht in relatie tot de veiligheid:

  • de snel wisselende situaties tijdens de voorstelling,
  • het werken onder hangende lasten,
  • werken op hoge stellingen,
  • voor acteurs de ongunstige kleding in relatie met de handeling,
  • de vereiste concentratie,
  • brandgevaarlijke handelingen.

  De bescherming tegen mechanische risico’s, tegen zaken die van invloed zijn op de gezondheid en tegen risico’s die bij brand ontstaan, dienen steeds als eenheid te worden gezien en in onderlinge samenhang te worden gerealiseerd.

  De opdracht voor veiligheid moet een vast onderdeel vormen in de taken van de leiding en structureel gelden voor personeel en instelling. De werkzaamheden met betrekking tot de veiligheid in het theater zijn in het algemeen gebaseerd op principes die vaak van land en instelling verschillen en op verschillende wijzen worden geformuleerd. In hoofdzaak zijn dit de volgende uitgangspunten:

  • bescherming van gezondheid en werk
  • voorkoming van ongevallen en gezondheidsrisico’s waaronder wordt verstaan:
  • geïntegreerde veiligheidstechniek bij de oplossing van technische problemen,
  • toegevoegde veiligheidstechniek wanneer standaard niet aanwezig,
  • onvoorwaardelijk en voorwaardelijke werkende veiligheidstechniek.

  1.3 – Opbouw en organisatie
  De opbouw van de veiligheidsorganisatie in het theater onderscheidt zich nauwelijks van die in andere bedrijven en inrichtingen en zou in nauwe samenwerking met de daarbij betrokken instanties kunnen worden gerealiseerd.

  De zo ontstane voorschriften moeten ertoe bijdragen dat wettige regelingen worden getroffen, die de veiligheidsproblemen van het theaterbedrijf recht doen zodat toepassing en naleving een hoge mate van veiligheid garanderen.

  De artistieke creativiteit en productiviteit van de theatermakers worden hierdoor niet beperkt, maar zijn juist de voorwaarden om ideeën van regisseurs en ontwerpers te realiseren hetgeen wordt bewezen door talloze fantastische voorstellingen in vele theaters waar een goed georganiseerde veiligheidsactiviteit allang vanzelfsprekend is.

  Terug

LID WORDEN