• Bericht van de Commissie van aanbevelingen voor de veiligheid in het theater, Frits van den Haspel, Zichtlijn 10, april 1990

  In Zichtlijn nr. 9 werd door de veiligheidscommissie aandacht besteed aan het fenomeen ‘kettingwerk’ (pag. 20-21). In vervolg hierop wordt in het onderstaande artikel nog iets verder uitgeweid over ‘touwwerk’.

  Soorten
  Touw is te verdelen in twee groepen: kunstvezel en natuurvezel. De groep kunstvezel is zo groot en zo sterk aan verandering onderhevig dat het weinig zin heeft daar nu een gedetailleerd overzicht va te geven. De leverancier kan actuele informatie geven. Een brede oriëntatie voordat men tot aanschaf overgaat verdient aanbeveling. Een aantal algemeenheden willen we de lezer echter niet onthouden.

  • Kunststofvezel heeft een grotere sterkte dan natuurvezel bij gelijke diameter
  • Kunststofvezel wordt sneller ‘heet’ bij wrijving en heeft de neiging ‘amen te smelten’, in ieder geval zo dicht te slaan dat het touw glad wordt en de grip verloren raakt
  • Kunststofvezel heeft een grotere rek
  • Kunststofvezel is tegenwoordig in egaal zwart verkrijgbaar
  • Natuurvezel veroudert sneller bij een constant lage vochtigheidsgraad en daglicht.

  Tabel
  Bijgaand overzicht maakt deze opmerkingen inzichtelijker. De voorbeelden zijn overigens maar een keuze uit een lange reeks verschillende soorten. In de bovenste rij is de diameter in mm gegeven, in de rijen daaronder de breeksterkte. Pas dus factor 8 toe om veilig te kunnen werken! Aan een henneptouw van 20 mm mag dan 375 kg hangen (2975 : 8).

  De touwen van de trekken zijn in het algemeen 24 mm in diameter en dus duidelijk overbemeten wanneer het gaat om trekken met een maximale belasting van 250 kg. Men zou kunnen volstaan met 16 mm. De praktijk leert echter dat een touw van 16 mm geen goede grip geeft door zijn geringe diameter en daarom voor dit doel niet gebruikt wordt.

  Bij de natuurtouwen zijn geen getallen gegeven aangaande de overblijvende breeksterkte na knopen. Dit wil niet zeggen dat bij deze touwen de breeksterkte niet terug zou lopen!

  Aanschaf
  Bij het bestellen van touw is het belangrijk aan te geven welke soort en kwaliteit gewenst is. De verschillen in sterkte geven daar voldoende aanleiding toe. Indien men hierover in onzekerheid verkeert, doet men er verstandig aan de kwaliteit en breeksterkte bij de leverancier op te vragen. Certificaten worden in het algemeen voor dit touwwerk niet afgegeven.

  Omdat het theater een bedrijfstak is waar veel handmatig gewerkt wordt, is het een voor de hand liggende keuze natuurvezel te gebruiken. Dit touwwerk behoudt zijn kwaliteiten langer als het regelmatig met een vochtige omgeving geconfronteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan nachtelijke verneveling van water in het toneelhuis of bij opslag aan ventilatie van die ruimte, bij voorkeur ventilatie met buitenlucht.

  Werkwijze
  Het omgaan met touwwerk vraagt kennis van zaken. De foto op pagina 13 geeft een beeld van onkunde. Met behulp van een blokkeerinrichting is de samenstelling van het touw dusdanig verstoord dat de betrouwbaarheid ervan twijfelachtig wordt.

  De oorzaak? Waarschijnlijk is de blokkeerinrichting te strak aangedraaid. Het kan zijn dat men dit nodig vindt om in één keer een zware last op de gewichtenstang te laden. Aan het resultaat te zien moet men betwijfelen of het verstandig is op deze wijze te werk te gaan.

  Kg breeksterkte bij diameter in mm

   

  overblijvende breeksterkte bij knopen

  4

  5

  5,5

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  NATUURTOUW:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KATOEN

  -

  55

  65

  x

  100

  x

  190

  x

  275

  400

  525

  x

  x

  x

  MANILLA

  -

  125

  200

  x

  270

  350

  480

  x

  635

  935

  1280

  1800

  2200

  2850

  HENNEP

  -

  155

  200

  x

  280

  x

  500

  x

  715

  1000

  1355

  1900

  2200

  2975

  KUNSTSTOFVEZEL:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  POLYPROPYLEEN
  3 strengs geslagen

  55%

  225

  400

  x

  530

  700

  915

  x

  1380

  1930

  2625

  3355

  4300

  5165

  POLYPROPYLEEN
  gevlochten

  55%

  Afhankelijk van de manier van vlechten iets minder sterk dan 3 strengs geslagen

  POLYESTER
  3 strengs geslagen

  50%

  285

  390

  x

  570

  760

  985

  x

  1515

  2190

  3000

  3890

  4960

  6200

  KEVLAR

  nooit knopen

  620

  875

  900

  1000

  1600

  2550

  3760

  4500

  7065

  8890

  9980

  12500

  x

   

  Terug

LID WORDEN